Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Hygiene ChevronRight
 5. Hygiene i barnehage og skole ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hygiene i barnehage og skole

Rådene for god hygiene er de samme uavhengig av alderen til barnet, men mens barnet i barnehagen trenger hjelp av voksne, må større barn i stadig større grad lære seg å ta ansvar for hygienen selv.

Barn som vasker hender. Foto

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er snue, hoste, halsvondt og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos de yngste barnehagebarna som hos barn som ikke går i barnehage. Mage-/tarminfeksjoner er tre ganger så vanlig, og i tillegg utsettes barn for stadige angrep av hodelus og brennkopper og andre smittsomme sykdommer.

Siden barn i barnehage og skole leker tett sammen, er det trolig umulig å forebygge all smitte, men man bør gjøre det som er mulig for å forebygge smittespredning.

Noen tiltak for å forebygge smitte er

 • god håndhygiene
 • gode hygienerutiner ved bleieskift og toalettbesøk
 • gode rutiner for rengjøring av leker og utstyr
 • god kjøkkenhygiene
 • gode rutiner for rengjøring i barnehage og skole
 • gode rutiner når barn er i kontakt med dyr
 • ren og god inneluft
 • gode rutiner for avfallshåndtering
 • rent uteområde
 • rutiner for når barna bør være hjemme
 • at man lærer barna om hygiene og lærer dem å ta medansvar for å hindre smittespredning

God håndhygiene

På Vg1 lærte du om personlig hygiene og god håndhygiene. Når du jobber med små barn, må du som barne- og ungdomsarbeider hjelpe barna med å innarbeide gode rutiner for håndhygiene. Å vaske hendene etter utelek og toalettbesøk og før matlaging og spising er rutiner som barna bør lære seg. I lenkesamlingen finner du mer om

 • håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler
 • generell hygiene

Bleieskift og toalettbesøk

Ved bleieskift må man enten ha papir som kastes etter hvert skift, eller en ren håndduk for hvert skift. Bleieskift kan foregå uten hansker, men mange foretrekker å bruke det. Vask alltid hendene etter bleieskift.

Bleier kan kastes i en vanlig dunk med lokk eller i en spesialbeholder for bleier. Hvis man bruker en vanlig dunk, må den tømmes ofte og rengjøres godt.

Det varierer hvor lenge barna fortsetter med å måtte ha med seg en voksen på toalettet, men lær barnet å vaske hendene selv om det er den voksne som har tørket. Det vil hjelpe barnet med å innarbeide gode rutiner.

Rengjøring av leker og utstyr er viktig

 • Leker og utstyr skal alltid vaskes når det er synlig skittent.
 • Leker av plast og tre bør vaskes regelmessig, cirka én gang i uken, med varmt vann og rengjøringsmiddel.
 • Tøyleker vaskes i vaskemaskinen.

God kjøkkenhygiene

Dette lærte du mye om på Vg1, men kanskje du bør repetere det fagstoffet som ligger under Vg1? Når du jobber på et kjøkken som serverer mat til flere, bør du være ekstra påpasselig. Dårlig hygiene kan føre til bakterier eller giftstoffer i mat og drikke som kan gi kvalme, diaré eller feber. I lenkesamlingen kan du lese mer om

 • hygiene på kjøkkenet

Tannpuss

Tannpuss er foreldrenes ansvar, men mange barn spiser frokosten sin i barnehagen eller på SFO og bør derfor få mulighet til å pusse tennene der. Barnehager som praktiserer dette, mener det bør være en naturlig del av rutinene rundt frokostmåltidet. I dag er det forholdsvis få barnehager og SFO-er som gir tilbud om tannpuss.

Dersom barnet skal pusse tennene i barnehagen eller på SFO, krever det en organisering som hindrer spredning av bakterier. De barnehagene som praktiserer tannpuss, har ulike rutiner knyttet til dette:

 • Hvert enkelt barn må ha sin egen tannkost og eventuelt tannglass, og alt må være merket med navn.
 • Tannkoster og tannkrem må oppbevares slik at barna ikke kan få tak i dem uten hjelp.
 • Tannkosten bør byttes ut ved behov og minst to ganger i året.

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler sier blant annet: Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som mulig.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan man forebygge smitte?
 2. Hva er god håndhygiene?
 3. Hvordan bør bleieskiftet foregå?
 4. Hvordan bør leker og utstyr rengjøres?
 5. Hvordan behandler du blodsøl?
 6. Hva er god kjøkkenhygiene, og hvorfor er det så viktig?
 7. Hva mener du om tannpuss i barnehage og skolefritidsordning?
 8. Hva tror du er grunnen til at få barnehager og skolefritidsordninger gir tilbud om tannpuss, til tross for at barn spiser frokost der?
 9. Prat med ulike barnehager og skoler i kommunen eller bydelen din og finn ut hvordan de lærer barna håndhygiene.
 10. Diskuter hvordan man kan legge til rette for tannpuss i barnehagen.
  Ser du noen hygieniske utfordringer knyttet til tannpuss i barnehagen?
 11. Heftet Bra mat i barnehagen har noen sider om hygiene. Les det som står der.
 12. Finn ut hva aktuelt lovverk sier om hygiene i barnehagen.
 13. Fordypning: Les faglige råd fra Folkehelseinstituttet.
 14. Hvorfor tror du det er viktig å vaske leker regelmessig, og hvilke rutiner må barnehager ha for å gjennomføre dette?
 15. Finn ut hvordan man kan ivareta de ansattes og barnas hygiene når barnehagen er på tur og
  • det skal skiftes bleier
  • barna leker
  • dere skal spise
 16. Fordypning: Les Folkehelseinstituttets faglige råd om barnehager og smittevern. Åpne lenken.
 17. I hvilke situasjoner vil du bruke engangshansker?
  Ta på og av hanskene som vist på tegningen over.

Læringsressurser

Hygiene