Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Hygiene ChevronRight
  5. Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidlerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler

Barn og ansatte i barnehagen bør gjennomføre håndhygiene før de spiser, lager mat og etter toalettbesøk. Ansatte gjennomfører i tillegg håndhygiene etter bleieskift, stell og etter tørking av snørr og andre sekreter.

Håndvask. Foto.

Håndhygiene

Er hendene synlig skitne, gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann. Barna tørker seg deretter med engangspapirhåndklær, eller de bruker et eget håndkle som de ikke deler med andre.

Er hendene ikke synlig skitne, kan barn og ansatte gjennomføre håndhygiene ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask.

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask etter gjennomført håndvask med såpe og vann og etter at hendene er tørket.

Hånddesinfeksjonsmidler er vanlig salgsvare. Det er opp til den enkelte barnehage å avgjøre hvilke håndhygienerutiner som skal innføres. Ved innføring av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som rutine for barna bør foreldre informeres.

En studie fra Sverige publisert i 2008 viste at bruk av hånddesinfeksjon med etanol i tillegg til håndvask med såpe og vann minsket sykefraværet blant barna med 12 %. Det er ikke påvist resistensutvikling mot alkoholer hos mikrober som følge av bruk av sprit til desinfeksjon.

Det er heller ingen fare for at spriten skal absorberes gjennom
hud eller inhaleres og gi rus ved hånddesinfeksjon.

Alkoholbaserte hånddesinfeksjons-midler må oppbevares forsvarlig.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2009
Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig sine sider

Læringsressurser

Hygiene