Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Hygiene ChevronRight
 5. Råd om smittevern i barnehagerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Råd om smittevern i barnehager

Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye faglige råd om smittevern i barnehager.

Person som vasker hendene med vann og såpe. Foto

I tillegg til oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen av smittevernhensyn, inneholder rådene andre aspekter som aktuelt lovverk, smittevernlegens rolle, generell hygiene, mathygiene, håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler og kontakt med dyr.

Anbefalingene er først og fremst utarbeidet for helsepersonell som skal gi smittevernråd til barnehager, men de kan også være nyttige for barnehagepersonell og foreldre.

Råd for mathygiene i barnehager

Barnehagen har – dersom det produseres eller serveres mat – ansvar for å melde hva slags mattilbud de har til sitt lokale mattilsyn. Gjennom meldeplikten vil barnehagen kunne få nyttig informasjon om regler som gjelder for å sikre helsemessig trygg mat og at oppbevaring og tilberedning skjer under tilfredsstillende betingelser. Helsedirektoratet gir i veiledningsheftet "Bra mat i barnehagen" bl.a. følgende råd:

 • Vask hendene godt før matlaging og måltider.
 • Skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer opp nye matvarer.
 • Hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken.
 • Skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 °C eller legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten.
 • Sjekk jevnlig at kjøleskapstemperaturen er +4 °C eller noe lavere.
 • Rydd og vask i kjøleskapet jevnlig.
 • La det ikke gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur, taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt.
 • Oppbevar mat som barna har med seg hjemmefra, kjølig.
 • Sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Det er vanskelig å unngå smittespredning helt på grunn av barns lek og generelle atferd.

Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat.

Læringsressurser

Hygiene