Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. Førstehjelp for barne- og ungdomsarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Førstehjelp

Dette skoleåret skal du først og fremst lære førstehjelp ved drukning, fall og trafikkulykker. Førstehjelp er et viktig fagområde for barne- og ungdomsarbeideren. At du behersker riktig førstehjelp, skaper trygghet både hos deg som skal utføre førstehjelp, og hos den som skal motta hjelp.

Person utfører hjertekompressjon på en mann. foto.
Førstehjelp hjertekompresjon

Ulykker som oppstår ved fall, drukning eller i trafikken, omfatter en rekke ulike typer skader som du skal kunne behandle. I tillegg skal du ha kompetanse fra Vg1 på en rekke områder som er viktige når du jobber med barn og unge. Derfor bør du repetere førstehjelp minst én gang i året, slik at du vet at du kan det grunnleggende.

Sannsynligvis vil både barn og foreldre ha forventninger om at du som barne- og ungdomsarbeider kan utføre førstehjelp på en forsvarlig måte. At du har kunnskaper om hva du skal gjøre dersom ulykken er ute, gjør at foreldrene føler seg trygge når du har ansvar for barna.

Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, bør du likevel prøve så godt du kan. Har du en mobiltelefon for hånden, kan du også få veiledning over telefon, for eksempel ved å ringe 113.

Tenk gjennom

 1. Lag et tankekart som viser hva du husker om førstehjelp fra Vg1. Sammenlign tankekartet med fagstoffet som ligger under Vg1 Helse- og oppvekstfag. Er det områder du trenger å repetere før du går videre?
  Ta gjerne fram tankekartet når du er ferdig med førstehjelpen. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål sier at du skal lære om førstehjelp?
  Diskuter kompetansemålet i din klasse.
 3. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  «§ 15. Førstehjelp: Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares, og hvordan førstehjelp ytes.»

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Læringsressurser

Førstehjelp for barne- og ungdomsarbeideren