Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Vekst og utvikling ChevronRight
 4. Kunnskap om funksjonshemningerChevronRight
 5. Omsorg ved nedsatt funksjonsevneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Omsorg ved nedsatt funksjonsevne

Hva vil det si å være et medmenneske? Et av de grunnleggende behovene menneskene har, er behovet for sosial kontakt.

Kjærestepar klemmer hverandre. Foto.

Vi trenger å bli sett av andre. Som medmenneske skal vi bidra til at andre skal ha det så bra som mulig i den situasjonen de er i.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne trenger den samme omsorgen som andre jevnaldrende, samtidig som de kan trenge litt ekstra hjelp og støtte. Hva som trengs, er individuelt, og behovet kan endre seg fra en situasjon til en annen. Hvilket behov de har, vil også endre seg i takt med barnas utvikling.

Det er viktig at barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir behandlet som andre på sin egen alder og samtidig får dekt sine spesielle omsorgsbehov. Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever av og til at de får for lite hjelp og omsorg, men de kan også oppleve at omsorgen blir for overveldende, at de som er satt til å hjelpe, gjør ting som de burde fått trene seg opp til å mestre på egen hånd.

Hvordan opplever du å ta imot omsorg fra andre mennesker? Er det forskjell på hvem som gir omsorgen?

Å hjelpe ungdommar med nedsett funkjonsevne

Nokre barn og ungdommar med nedsett funksjonsevne vil ha behov for hjelp til personleg hygiene. Kor mykje hjelp dei treng, varierer frå person til person. Nokre opplever det vanskeleg å skulle hjelpe folk på eins eigen alder med personleg hygiene. God kommunikasjon med du ein skal hjelpe, og trening, gjer at dei fleste meistrar dette på ein profesjonell måte. Det er viktig å vise respekt og late den enkelte avgjere kva han eller ho treng hjelp til.

Du jobbar heime hos Isak, som har cerebral parese og må ha hjelp til det meste. Du skal for første gong bade han. Lag eit rollespel der de prøver ut korleis du kan prate med Isak før stellet. Diskuter etterpå korleis de ville kjent dykk i denne situasjonen både som barne- og ungdomsarbeidar og som Isak.

Utfordring til deg

Oppgaver til «Omsorg ved nedsatt funksjonsevne»
 1. Hva er livskvalitet?
 2. Hva er omsorg?
 3. Hva er brukermedvirkning?
 4. Hva er forskjellen på hvordan de ulike personene i filmen (HIL Livskvalitet) forklarer begrepet livskvalitet?
 5. Hvordan vil du forklare det å være medmenneske?
 6. Hvorfor må du være ekstra oppmerksom på omsorgen du gir til barn og unge med nedsatt funksjonsevne?
 7. Hvordan ville du oppleve å få hjelp til personlig hygiene?
 8. Hva er grønn omsorg?

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger