Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Kunnskap om funksjonshemningerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kunnskap om funksjonshemninger

Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte barn med funksjonshemninger som du har liten eller ingen kunnskap om. Da må du bruke ulike kanaler for å lære mer om disse funksjonshemningene.

Gode kilder til informasjon om en funksjonshemning:

  • Barnet selv har ofte mye kunnskap om sykdommen. Lytt til det barnet forteller, og se det i lys av barnets alder og utvikling.
  • Foreldre eller foresatte har vanligvis mye kunnskap.
  • Det er naturlig at du vender deg til lege, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), logoped og andre innenfor helsevesenet for å få mer kunnskap om funksjonshemningen.
  • Du finner lenker til mange interesseorganisasjoner i lenkesamlingen. De har som oftest gode og oppdaterte nettsider.
  • Sjekk også ut Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger i lenkesamlingen.

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger