Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Seksualitet hos barn og ungeChevronRight
  5. Oppgaver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»

  1. Hvorfor er det ønskelig at helsepersonell vet mer om funksjonshemmede og seksualitet?
  2. Forklar hvordan de gir veiledning om seksualitet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Danmark.
  3. Hva blir gjort i Norge i dag?
  4. Hvordan bør vi hjelpe mennesker som trenger ekstra hjelp rundt egen seksualitet? Drøft i klassen og begrunn meningene dine.
  5. Hvor kan du finne informasjon om seksualitet ved ulike former for funksjonshemninger?

Læringsressurser

Seksualitet hos barn og unge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter