Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Sosial utviklingChevronRight
  5. ADHDChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

ADHD

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer at en person er mer urolig og har vanskeligheter med å være oppmerksom (Fhi.no) I barnehage og skole vil du kunne møte barn som har ADHD. Du må da ha noe kunnskap om denne tilstanden.

Bruker du søkeordet ADHD på nettet, får du opp en rekke sider som omhandler temaet. Husk å sjekke kilden for å vurdere om siden er pålitelig.

Kjernesymptomene på ADHD er:

  • Konsentrasjonsproblemer og problemer med å være oppmerksom over tid: Dette kan føre til at personer med ADHD ikke fanger opp muntlige beskjeder og andre signaler fra omgivelsene. De kan ha vansker med å bearbeide informasjon og kan derfor få problemer med å følge instruksjoner, gjennomføre oppgaver og organisere egne aktiviteter. For andre kan det virke som om de ikke hører etter. De unngår eller misliker gjerne oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet. De skifter ofte fra en aktivitet til en annen, uten å gjøre noe ferdig. De er lette å distrahere, glemsomme og mister lett ting.
  • Hyperaktivitet: Barn og unge med ADHD har ofte mye uro i hender og føtter. På skolen kan barnet for eksempel forlate plassen sin i timen og løpe omkring. Andre kjennetegn er støyende lek, overdreven kroppslig aktivitet og at de prater mye uten å tilpasse seg den situasjonen de er i. Ungdom og voksne har ikke det samme, høye aktivitetsnivået, men er ofte rastløse.
  • Impulsivitet: De handler før de har tenkt seg om. Det fører gjerne til at de svarer før et spørsmål er avsluttet, klarer ikke vente på tur, avbryter.

Diagnosen er resultatet av en helhetsvurdering og stilles bare hvis vanskene er så store at de skaper problemer for personens evne til å fungere i flere livssituasjoner, som for eksempel både på skolen og hjemme. Noen av problemene må ha startet før barnet fylte sju år, og de må ha vart i minst seks måneder. En deler ADHD i tre undergrupper avhengig av typen symptomer. Diagnosen stilles vanligvis hos spesialist.

Teksten er en del av faktasiden om ADHD som ligger på Folkehelseinstituttets sider. Redaktør er Hanna Hånes. Du kan lese hele teksten ved å følge lenken under relasjoner.

Læringsressurser

Sosial utvikling