Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Vekst og utvikling ChevronRight
 4. Sosial utviklingChevronRight
 5. SosialiseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosialisering

Som individ sosialiseres vi inn i det samfunnet vi lever i. Først starter primærsosialiseringen, etter hvert overtar sekundærsosialisering innenfor barnehage, skole og arbeidsplass. I dagens informasjonssamfunn spiller gjerne trendsettere en større rolle i identifiseringen for unge og voksne mennesker.

Kjønn, alder, kultur og sosial status påvirker deg som individ, og bidrar til å forme din identitet. Men hvordan møter du som individ samfunnet som omgir deg? Og hvordan forholder samfunnet seg til deg som et unikt individ? Du har som individ frihet til å forme samfunnet du er en del av, men også et ansvar som medlem av samfunnet.

Et nyfødt barn møter verden for første gang med stort behov for trygghet og omsorg, men må tidlig lære seg å forholde seg til andre familiemedlemmer. Utviklingen av evnen til å kommunisere gjennom språk og forståelsen av rett og galt inngår i primærsosialiseringen, som foregår i familien. Den begynner i løpet av det første leveåret, samtidig med innlæring av grunnleggende motoriske ferdigheter og bevegelse.

De fleste barn i dag har gått i barnhage. Dette er en ny arena for et barn, som nå må forholde seg til andre barn på samme alder og andre voksne enn foreldrene. Sekundærsosialiseringen foregår i ditt møte med samfunnet utenfor familien, gjennom barnehage, skolegang, venner og arbeid. Kanskje må man forholde seg til nye verdier og oppdage verden på nytt?

Hvilken innvirking foreldre og skole har for sosialiseringsprosessen for dagens ungdom, er i dag mer tvetydig. Mange unge (og voksne) sammenligner seg med mennesker de trolig aldri har møtt, eller noen gang kommer til å møte. De speiler identiteten sin i idoler og idealer i mediene, med ønske om å være som dagens trendsettere.

Utfordringer til deg

Oppgaver til sosialisering
 1. Søk på sosialisering på NRK Skole og se filmene dere finner der.
 2. Forklar forskjellen på primærsosialisering og sekundærsosialisering.
 3. Forklar hvilke sosialiseringsarenaer du har hatt i livet ditt, og hvordan du tror de har påvirket ditt liv.
Oppgaver til filmen «Vennskap»
 1. Hva skal til for at du kan si at et miljø er godt?
 2. Diskuter påstanden om at de store vennegruppene går på bekostning av «mindre» vennskap som er nære og fortrolige?
 3. Hvilke fordeler har det å ha en bestevenn?
 4. Hvordan vil du beskrive en nær og fortrolig venn?
 5. Hva menes med at venner må tåle dine seiere?
 6. Hva kan du finne ut om vennskap på sidene til Statistisk sentralbyrå?
 7. Jenta her sier at det har status å ha store vennegrupper. Diskuter denne uttalelsen.
 8. Hva menes med at vennskap er sårbart?

Læringsressurser

Sosial utvikling