Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vekst og utvikling

I dette emnet finner du fagstoff rundt vekst og utvikling i ulike aldre. Du skal kjenne til de ulike utviklingstrinnene, og du skal vite hvordan du best mulig kan bidra til at barn og ungdom utvikler seg på ulike måter.

En hånd med jord og en stikling i. Foto.

Som fagarbeider skal du vise profesjonalitet, og med det menes at du skal være med på å ta ansvar rundt barn og unges utvikling, væremåte og handlinger. Små barn trenger gode rollemodeller og voksne som er i stand til å tilrettelegge på det nivået barna er. De må videre legge til rette for god utvikling gjennom barneårene til barna.

Emner

Vekst og utvikling

  • Det er store forskjeller i barns utvikling. Som barne- og ungdomsarbeider skal du ha kunnskap om barns utvikling og barns funksjonsnivå.

  • Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte barn med funksjonshemninger som du har liten eller ingen kunnskap om. Da må du bruke ulike kanaler for å lære mer om disse funksjonshemningene.

  • Som barne- og ungdomsarbeider skal du forstå sammenhengen mellom seksualitet, identitet og selvfølelse.

  • Sosial utvikling

    Som barne- og ungdomsarbeider skal du vite hvordan sosial utvikling skjer. Du skal handle når du ser barn som utvikler seg annerledes enn forventet.