Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Pedagogisk verktøyChevronRight
 4. ObservasjonChevronRight
 5. TroverdighetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Troverdighet

Når du skal observere, må du gå fram på en slik måte at det du rapporterer fra observasjonen, er til å stole på. Rapporten din må være troverdig. Skal observasjonene bli troverdige, må du konsentrere deg fullstendig om den situasjonen du skal observere.

Mann observerer maur gjennom et forstørrelsesglass. Foto.

Objektiv observasjon

Det er vanskelig å observere på en objektiv måte. Når vi får trening i å beskrive en situasjon og tolke den etterpå, blir vi flinkere til å skille mellom det som skjer (beskrivelse), og det vi opplever skjer (tolkning).

Når du observerer, skal du først notere ned det du faktisk ser og hører, ikke det du tror og mener. Tolkningene dine kan være en viktig del av observasjonen, men de skal komme for seg selv. Du skal greie å skille mellom beskrivelse og tolkning.

Eksempel: Anne slår Knut i hodet med en lekebil. Knut gråter.
Du skal altså ikke ta med i beskrivelsen av situasjonen at Anne er sint og Knut blir lei seg, selv om det er slik du tolker situasjonen.

Mengden sanseinntrykk vi får inn når vi observerer, er så stor at vi må konsentrere oss om det vi mener er viktig. Det er lurt å begrense observasjonen, slik at du kan konsentrere deg fullt om det du er ute etter.

Dersom du bestemmer deg for å observere «under formiddagsmaten», blir dette en nesten uoverkommelig oppgave. Bestemmer du deg derimot for å observere «barnas evne til å vente på tur» – under formiddagsmaten – blir oppgaven langt mer overkommelig.

Når du begrenser observasjonsområdet, er det lettere å få med det som er viktig, og observasjonen blir dermed mer troverdig.

 • Unngå synsing, skriv bare det du faktisk ser.
 • Ikke bruk vurderende ord som snill, slem, kul og så videre.
 • Noter bare det du ser eller hører.

Tolkning

Når du skal tolke den eller de observasjonene du har gjort, krever det at du er ryddig. Du gjør dine tolkninger, men de trenger ikke å stemme med virkeligheten.
Når det er naturlig å uttrykke din egen mening om situasjonen, må det gå klart fram at det er din tolkning.
Dette kan du for eksempel gjøre ved å skrive:
– Dette tolker jeg som ...
– Det så ut som …
– Jeg opplevde at ...

Tenk over begrepene beskrivelse og tolkning:

Beskrivelse:

Det som faktisk skjer.

Tolkning:

Det jeg opplever at skjer.

Utfordringer til deg

 1. Hva er beskrivelse?
 2. Hva er tolkning?
 3. Hvorfor skal vi skille mellom beskrivelse og tolkning?
 4. Hvorfor er det viktig å begrense observasjonsområdet?
 5. Hva gjør en observasjon troverdig?

Læringsressurser

Observasjon