Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
 4. LekChevronRight
 5. Ulike typer lekChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike typer lek

Vi kan dele barns lek i ulike typer. De ulike typene går lett over i hverandre, og barn kan skifte raskt fra en type lek til den andre. Det er viktig å huske på at dette er kategorier voksne har laget – ikke noe barn tenker på når de leker.

4 barn som leker med klosser. Foto.

Rollelek:

Barn vil ofte spille roller og late som om de er en annen – det kan være mor eller far, politi eller røver, en hest eller en hund, en person i butikken, en figur de har sett på tv eller i teateret, som for eksempel kaptein Sabeltann, byggmester Bob eller en annen figur. I denne formen for lek prøver barn ut forskjellige måter å være, snakke og oppføre seg på, og de henter inspirasjon til sin lek og fantasi fra andre mennesker og ting de ser rundt seg.

Fysisk lek

Mye av barns lek består av å løpe rundt, klatre på noe, skli ned ei sklie, huske, hoppe av huska og gjøre andre fysiske ting. Det å bruke kroppen til noe som er spennende og utfordrende, er for de fleste barn morsomt.

Konstruksjonslek:

Her bygger barna noe, enten det er med lego, klosser, sand, plastilina eller noe annet. De kan bygge etter en bruksanvisning, som når de bygger lego, eller de kan bygge helt fritt ut fra sin egen fantasi. De får her brukt sin finmotorikk og systematiske tenkning til å konstruere det de ser for seg.

Regellek:

Noen typer leker er mer styrt av regler og har konkrete mål. Mange spill, for eksempel brettspill, eller mer fysiske spill som fotball, kanonball og boksen går, har konkrete regler og et mål. Yngre barn har gjerne et mer fleksibelt forhold til reglene, og målet er snarere å ha det moro enn å følge reglene. Ofte vil barn som spiller sammen, finne på regler underveis, eller de endrer reglene for å ha det moro. Noen spill krever at barna følger reglene helt nøyaktig, og da kan vi stille spørsmål ved om det fremdeles er lek – i hvert fall etter den definisjonen vi har gitt ovenfor.

Sangleker:

Barn liker ofte å synge, og det finnes mange leker og regler som er bygd opp rundt sang. Ofte lærer barna disse av voksne, og bruker dem selv i sin egen lek. Særlig er det morsomt for barna å forandre på teksten og finne på noe selv.

Digital lek:

Dataspill er blitt mer populære, også for stadig yngre barn. Det er viktig at barn, og da særlig eldre barn og ungdom, er vant til og komfortable med bruk av data og andre tekniske hjelpemidler – og ikke minst at de kan tolke og forstå medieverdenen. Vi kaller det digital kompetanse. Utfordringen med denne typen lek er at den for enkelte kan være så stimulerende at de mister interessen for annen lek. De blir avhengige, og det kan bli et problem for noen. Når et barn, en ungdom eller en voksen har et tvangspreget forhold til for eksempel spilling, kan vi ikke lenger kalle aktiviteten en lek, men en avhengighetstilstand som ikke fungerer positivt for personen. Det er også viktig å huske at denne typen lek – de fleste typer digitale spill – gir en annen og langt mer begrenset sosial samhandling, og liten fysisk bevegelse. Selv de såkalte sosiale mediene gir mindre sosial samhandling og menneskelig kontakt, fordi vi ikke har levende mennesker med kroppsspråk og ansiktsuttrykk foran oss.

Utfordringer til deg

 1. Hva er rollelek? Gi eksempel på en rollelek du har observert.
 2. Hvilke utviklingsområder bruker barna hovedsaklig når de bygger lego? Hva kaller vi denne typen lek?
 3. Hva må barna beherske for å kunne leke regelleker? Gi eksempler på ulike typer regelleker.
 4. Hvilke sangleker lekte du selv som barn?
 5. Hva er digital kompetanse?
 6. Hvilke utfordringer kan vi møte når det gjelder barn og digital lek?
 7. Hvilke kjennetegn har leken, og når kan vi si at en lek ikke lenger er lek?

Læringsressurser

Lek

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff