Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
 4. LekChevronRight
 5. Kjennetegn på lekChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjennetegn på lek

Lek bidrar til at barnet utvikler seg allsidig, og den danner grunnlag for læring. Både i barnehage og skole er leken sentral. Det blir ofte lagt vekt på varierte former for lek og læring. I leken kan barna undre seg og eksperimentere.

To barn ligger i hver sin pappeske. Foto

Barnehagens innhold og oppgaver

I «Rammeplan for barnehager» står dette om lek:

«Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling.»

Forskrift til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 1.3

Kjennetegn på lek

Lek er en allsidig aktivitet, og den er viktig for barnet. Her har vi listet opp noen kjennetegn på lek:

Formålsløst

Barn leker fordi de liker å leke, og fordi de har lyst til det. De har ingen spesielle mål for leken, som for eksempel å bli sterke, lære språk eller utvikle sin sosiale kompetanse.

Frivillig

Lek er alltid frivillig. Et barn som liker å spille fiolin, kan oppleve det som en lek å øve litt. Et annet barn kan derimot oppleve det som en plikt, som noe det gjør fordi det har blitt fortalt at det skal gjøres, og kanskje det får en premie eller lignende for det. Da kan vi ikke kalle det en lek.

Attraktivt og oppslukende

Leken kan også være attraktiv i seg selv. Det er noe barnet gjør fordi det liker aktiviteten, ikke for å oppnå noe annet. Barnet har ingen opplevelse av tid når det leker. Det kan gå helt opp i leken og være oppslukt av den aktiviteten det holder på med.

Ikke så selvbevisste

I leken er ikke barna så selvbevisste. De er mindre opptatt av å være flinke, se bra ut overfor andre og så videre. I visse typer lek – rollelek og fantasilek – kan de også være andre enn seg selv.

Improvisasjon

Et annet kjennetegn ved lek er improvisasjon. Barna låser seg ikke fast i et rigid sett av regler og retningslinjer som styrer atferden deres. Leken trenger ikke å følge en logisk eller rasjonell linje. Det kan komme overraskende skifter i leken, og barna kan gjøre mange ting som ikke ville passe inn på en normal måte i andre sammenhenger.

Læringsressurser

Lek

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Lek i gamle dager

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Breakedilla

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Munking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rattkjelke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff