Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. LekChevronRight
  5. Lekutvikling i ungdomsskolealderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lekutvikling i ungdomsskolealder

Her kan du lese om noen alderstypiske trekk i lekutviklingen for barn i ungdomsskolealder.

Vi kan spørre oss om ungdomsskoleelever leker. Svaret er klart: Ja, det gjør de.

Forskjellen er bare den at de leker annerledes enn de gjorde i barneskolen, og det er individuelt store forskjeller.

Ut over høsten i 8. klasse ser vi klare endringer. Leken blir mindre fysisk, og den får et lavere støynivå. Ungdommene er opptatt av hva de eldre elevene mener om dem, og de ser på hva de eldre elevene gjør. Det er færre elever som leker ute i skolegården.

Mye av leken foregår nå i organiserte former, for eksempel idrett. Men det er også mange som driver med uorganisert aktivitet, og svært mange bruker pc til ulike typer spill.

Andre elever driver med jo-jo, de sjonglerer, de bygger lego og spiller kort. De vil gjerne ha høyt tempo og krevende aktiviteter, men ikke nødvendigvis prestasjonspress, og det er svært viktig at aktiviteten er lystbetont.

Læringsressurser

Lek

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff