Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
 4. Litteratur og barnChevronRight
 5. Hva er ei god barnebok?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er ei god barnebok?

Utgangspunktet vårt er at ei god bok er ei bok som egner seg godt til bruk i en pedagogisk sammenheng.

Bokhylle.Foto.

Kriterier for ei «kvalitetsbok»

Enkelt og kort sagt er kriteriene for hva som er ei god bok, avhengig av:

 • hva den skal brukes til (formidling av innhold – gi barna inntrykk)
 • hvorfor du vil bruke akkurat denne boka (hensikten med å ta den i bruk – målsetninger)
 • hvordan du vil bruke den (måten du ønsker å formidle budskapet på – metoder)

Dersom boka inneholder det som skal formidles (innholdet i virksomhetens planer), du mener at akkurat denne boka tar dette opp på en god måte, og boka egner seg til å formidle dette budskapet til de barna du har ansvaret for (tilpasset deres utvikling), da har du funnet ei god bok til pedagogisk bruk.

Hvordan går vi fram når vi søker etter kvalitetsboka?

Først og fremst må vi lese boka selv. Når vi leser gjennom boka, kan vi benytte oss av analyse som et vurderingsredskap. Ellers kan det være nyttig å se etter om teksten og eventuelle bilder er oversiktlig og tydelig presentert. Gjentakelser og overdrivelser som driver handlingen framover, er også kriterier vi bør se etter i ei god bok for barn og unge.

En måte å vurdere bøker på

Det finnes mange måter å vurdere ei bok på. Vi sier gjerne at vi analyserer boka når vi skal vurdere den. Det vi da gjør, er å ta for oss de ulike sidene ved boka og undersøke dem nærmere. Vi kan for eksempel ta for oss disse sidene ved ei bok:

 • type og sjanger
 • tema og handling
 • person- og miljøskildring
 • språk og stil
 • budskap

Læringsressurser

Litteratur og barn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff