Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. Litteratur og barnChevronRight
  5. Hvilken bok skal vi lese i dag?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvilken bok skal vi lese i dag?

Som en av de voksne i personalgruppa og som fagarbeider har du ansvaret for å velge ut de inntrykkene som barna og de unge skal få oppleve.

Gutt velger bøker. Foto.

Dette ansvaret omfatter også de litterære inntrykkene de skal få oppleve. Blant annet skal du velge litteratur som hjelpemiddel til å nå de målene som er fastlagt i lover, regler og planer for virksomheten.

Ofte er det barnet som velger hvilken bok dere skal lese. På denne sida handler det derimot om de valgene du som barne- og ungdomsarbeider må ta når du finner bøker til barna.

Mangfold

Barn og unge bør ha tilgang til et mangfold av gode bøker. Bøker skaper ofte diskusjon, og ei bok som noen vurderer som god, kan provosere og bli forkasta av andre. Dersom du velger å bruke bøker som kan skape stor diskusjon, bør dere diskutere det i personalgruppen, og kanskje også med foreldrene.

Kjønnsroller

Du bør være bevisst på kjønnsaspektet når du velger bøker. Velg bøker som framstiller både gutter og jenter i ulike roller. Du må være bevisst for å finne bøker som har gutter eller menn i tradisjonelt sett feminine roller, på samme måten som det krever mer å finne bøker der jenter har helterolle.

Kulturer

Dersom du har ett eller flere barn med annen kulturtilhørighet enn den norske i barnegruppa, bør det være tilgang til gode bøker om eller fra denne kulturen. Det samme gjelder for ulike livssyn og religioner.

Språk

Når du velger bøker, velger du også hvilke språk barna og de unge skal møte.

  • Barn bør få lese bøker på både bokmål og nynorske.
  • Barn med et annet morsmål må kunne finne bøker på dette språket.
  • Barn bør tidlig møte bøker med engelsk språk.
  • Språk sier også noe om holdninger, og det bør du være bevisst på når du velger bøker.

Læringsressurser

Litteratur og barn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff