Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
 4. Litteratur og barnChevronRight
 5. Å lese for de aller minsteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å lese for de aller minste

Det er forholdsvis nytt at voksne leser for de aller minste barna. For 30 år siden var det få som leste for barn under ett år. I dag tenker mange at det er viktig å starte tidlig med å lese for barn. Å lese bøker er en viktig aktivitet på småbarnsavdelingene i barnehagene.

Pappa leser sammen med en liten gutt. Foto.

Det å sette seg med et barn på fanget og lese ei god bok, er en fin aktivitet både for barnet og den voksne. Å lese er en viktig del av samspillet mellom deg og barnet. En god lesestund kan gi ro, trygghet og avspenning. Prøv derfor å sette av litt tid til å lese hver dag.

De minste barna har blant annet glede av:

 • å høre stemmen til den som leser
 • kjenne kroppskontakt med den de sitter sammen med
 • å se på bilder
 • å kjenne på, og for de minste også å smake på bøkene
 • høre rim og regler
 • se sammenhengen mellom ord og bilder, eksempel i pekebøker

Bøker til de minste

 • bøker med kort rim og regler
 • sangbøker – de må gjerne inneholde bilder i tillegg til sanger
 • pekebøker for de minste – du kan peke og si ordet som hører til, etter hvert sier barnet ordet selv også. Pekebøker er gode utgangspunkt for samtaler.

Eksempel fra pekebok med bildet av gris:
Hva er dette?
Ja, det er en gris :-)
Hva sier grisen?
Lage griselyder sammen
Hvor bor grisen?
Bor den i fjøset?
Hvilke andre dyr bor der
... slik kan vi fortsette ... alt etter barnets alder

 • Dersom barna skal få leke med bøkene, bør bøkene ha tykke sider og tåle mer enn bøker for større barn. Barn i denne aldersgruppen blar ofte litt voldsomt, og for noen er det også aktuelt å smake på bøkene.

Utfordringer til deg

 1. Tenk deg at du skal lese for barna på en småbarnsavdeling. Hvordan vil du gjøre det?
 2. Besøk et bibliotek og finn ut hvilke bøker de har for barn under tre år. Lån ei bok hver. Lag et pedagogisk opplegg for å bruke denne boka. Presenter eller gjennomfør det du har planlagt, for klassen din og få en tilbakemelding på arbeidet.
 3. Hva kjennetegner ei god bok for barn i denne aldersgruppa?
 4. Se filmen om språkutvikling.
  Lag et kort foredrag om hvordan bøker kan påvirke språkutviklingen hos de minste barna.
 5. Lag ei pekebok for barn.
  Still ut bøkene dere lager, og vurder dem ut fra kriterium som klassen blir enige om.
 6. Les artikkelen «Små barn lærer av billedbøker» som du finner i lenkesamlingen.

Læringsressurser

Litteratur og barn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff