Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
 4. Litteratur og barnChevronRight
 5. Hvorfor lese for barn?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvorfor lese for barn?

Barn har i dag en økende tilgang på videoer, digitale ressurser og spill. Da blir det enda viktigere å introdusere barna for bøkenes verden så tidlig som mulig. Personalet i en bokhandel og på et bibliotek kan anbefale bøker som passer til tema og aldersgruppe.

Mor leser høyt for barna sine. Foto.

Det finnes mange grunner til at du skal lese for barna både i barnehagen og skolen.

 • Tanke og språkutvikling
  «Litteratur er språk» heter det. Når vi leser for barna, øver de opp språket sitt. Både form og innhold har betydning for hvordan barnet oppfatter ei bok.
 • Fantasi
  Vi sier gjerne at fantasi og kreativitet utvikles når vi får anledning til å bruke skaperevnene våre til å dikte opp noe. Men vi trenger også hjelp til å skille mellom hva som er oppdiktet, hva som er fantasi, og hva som er virkelighet. Legger vi forholdene til rette slik at barn og unge oppmuntres til å dikte videre på noe de har opplevd, er det med på å utvikle kreativiteten deres.
 • Ro ned
  I en travel dag med masse aktivitet kan det å krype sammen i sofakroken være avslappende og godt. Barnehagebarna vil gjerne at du skal lese for dem, mens de store barna gjerne har glede både av å lese selv og å bli lest for.
 • Rutiner
  Barn liker rutiner. Hvis du velger å lese for barna i dagligdagse situasjoner som i samlingsstunden, måltidet eller som avslutning på dagen, vil barn fort etterspørre lesingen hvis du hopper over det.
 • Økt kunnskap
  Bøker er med å øke barnas kunnskap. De minste barna lærer seg nye begreper gjennom pekebøkene, og de større barna utvider kunnskapen sin om det de leser om, for eksempel om istida. Noen ganger leser vi bevisst for å finne ut noe bestemt, mens vi andre ganger lærer eksakte ting av å lese ei bok vi egentlig leser som underholdning.
 • Inspirasjon
  Ei god bok kan inspirere barna til mange andre aktiviteter som for eksempel:
  – å tegne og male hendelser fra boken
  – å lage rollespill eller teater der barna spiller hendelsene i boken, eller fortsetter der boken slapp
  – å kle seg ut som personene i bøkene
  – å sitte sammen og diskutere innholdet i boken
  – å se filmen
 • Rammeplanen for barnehagen
  I Rammeplanen for barnehagen står det at det skal leses for barna daglig.
 • Læreplanene for skolene
  Læreplanene for grunnskole og videregående skole sier også mye om lesing. I forbindelse med kunnskapsløftet ble også grunnleggende ferdigheter innført i alle læreplaner, der lesing er en av ferdighetene.

Kilder:

 • Knut-Geir Liaaen
 • Rammeplanen for barnehagen
 • Godboken.no

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor skal vi lese for barna?
 2. Søk på nettet og finn flere tekster om hvorfor vi skal lese for barn (fordypningsoppgave).
 3. Bruk bildene på sida til å skrive en fagtekst om hvorfor vi bør lese for barn.
 4. Gå til rammeplanen for barnehagen og les hele den delen som handler om kommunikasjon, språk og tekst. Ta notater og diskuter hva dette betyr for arbeidet du skal gjøre i barnehagen.
 5. Finn ut hva som menes med grunnleggende ferdigheter generelt og det å lese spesielt.

I kapittel «3.1 Kommunikasjon, språk og tekst» i rammeplanen for barnehagen står det blant annet:

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og får et variert ordforråd
 • bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og annet samvær
 • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
 • lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver
 • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.»

Læringsressurser

Litteratur og barn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff