1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. DramaChevronRight
  5. FolkedansChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Folkedans

I lenkesamlingen vil du finne instruksjonsvideoer for: POLKA, REINLENDER og SEKSMANNSRIL.

Folkedans − hva er det?

Folkedans er danser som tradisjonelt har blitt danset i sosiale sammenhenger av folk uten formell eller profesjonell utdanning, for eksempel i det gamle bondesamfunnet der det ble danset til alle høytider, bryllup, begravelser, slått og dugnader. Folkedansene har overlevd i generasjon etter generasjon gjennom uorganisert opplæring, altså uten at en profesjonell lærer har vært inne i bildet. Musikken som blir brukt, er tradisjonell folkemusikk, og dansene blir som regel danset i ringer eller kjeder.

Folkedanstradisjonen kan deles i tre:

  • Bygdedansene (springer, ganger, pols, rull, halling)
  • Runddanser (vals, polka, reinlender, masurka, pariser)
  • Turdanser (ulike rekkedanser, riler og pardanser)

Videoene i lenkesamlingen er produsert av Høgskolen i Bergen.

  • Faglig ansvarlig: Mona Rinde Viland
  • Faglig prosjektleder: Jan Emil Ellingsen
  • Videoproduksjon: Mediesentret ved Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Drama