Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. Tegning og tegneutviklingChevronRight
  5. Barn og tegningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Barn og tegning

På samme måte som barn liker å avsette spor ved å risse i sanden, lage fingeravtrykk i klissete leire eller lage avtrykk med nesa i duggen på vinduet, kommer også lysten til å skape spor og merker på papir.

Fingermaling.foto.

Motorisk utvikling

I begynnelsen kan tegningene forstås som en samordning mellom viljeimpulser og begrensede arm- og håndbevegelser med gjenstander som etterlater spor. Tegningene blir et uttrykk for en iboende utforskning av egen motorikk og materialer som avsetter punkter og linjer.

Akkurat til å begynne med trenger ikke små barn så mye veiledning og tilrettelegging fra voksne. Snart vil imidlertid ulike grader av stimulering og engasjement innvirke på tegneutviklingen deres. At de har enkel tilgang på tegnesaker, og at hjemmet eller barnehagen motiverer til å utfolde seg med blyant og papir, vil virke gunstig og berikende. Det miljøet de vokser opp i, og den kulturen de er en del av, vil også avspeile seg i måten de etter hvert utformer tegningene sine på. Derfor vil barn alt i tidlig alder ha utviklet tegneuttrykkene sine svært forskjellig. Barn på samme alder kan framvise en høyst varierende billedverden og ha kommet på ulike nivåer i tegneutviklingen.

Når barn lager strekene sine på papir, viser de oss ikke bare en tegning. De gir oss også en viktig del av seg selv: hvordan de ser, hvordan de føler, og hvordan de tenker. Derfor kan en tegning speile et barns innerste tanker og følelseliv og fortelle oss mye om hvordan det egentlig har det. En tegning fra ett barns glade og harmoniske oppvekst vil skille seg klart fra en tegning fra noen som har opplevd mye utrygghet og sorg. Papiret blir ikke bare en viktig arena å uttrykke seg på, men blir også et redskap for å bearbeide gode og vonde opplevelser, sortere følelsene og ikke minst lære av det som har skjedd.

Fagsarbeiderens rolle

Derfor hviler det et ansvar på dem som er i kontakt med barn, enten det er hjemme, i barnehagen eller på skolen, for at det legges til rette for at barna skal få uttrykke seg visuelt. Det må skapes en god atmosfære slik at tegning og maling føles som det viktigste, morsomste og mest interessante av alle ting.

I de fleste fag i skolen lærer man eksakt viten, der noe er riktig og noe er galt. Tegning og forming skiller seg ut her ved at man konsentrerer seg om subjektive følelser og sanseinntrykk. Når barna får mulighet til å være kreative og selvstendig tegne eller male det som kommer innenfra, vil de utvikle oppfattelsen av seg selv og få økt selvtillit.

Utfordringer til deg

  1. Diskuter hva barn i ulike aldre trenger av tegnesaker.
  2. Tenk tilbake og beskriv den tegneopplæringen du har fått. Hva var bra?
  3. Hva skulle du ønske var blitt gjort på en annen måte?
  4. Hvordan kan du legge til rette for at barn skal få uttrykke seg visuelt?

Læringsressurser

Tegning og tegneutvikling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter