Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider og arbeidstakerChevronRight
  4. ErgonomiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ergonomi

Dette skoleåret skal du få kunnskaper om hvordan du kan bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen. Du skal også ha gode nok kunnskaper om ergonomi til å kunne veilede barn og unge på dette området.

Ergonomi var et emne i programfagene og i kroppsøving på Vg1. I år er ergonomien knyttet mer opp mot det å arbeide med barn og unge, men noe vil også være repetisjon. Ergonomi er et område som stadig må repeteres.

skjelett, ryggsøylen.ilustrasjon.
Rygg

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med ergonomi?
  2. Lag et tankekart over det du kan om ergonomi fra før. Ta fram tankekartet mot slutten av skoleåret og se hva du har lært.
  3. Bruk bildene på siden som inspirasjon til å skrive en tekst om ergonomi.
  4. Finn flere filmer om ergonomi på YouTube.

Læringsressurser

Ergonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter