Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeider og arbeidstakerChevronRight
 4. RollemodellChevronRight
 5. Rollemodell – fysisk aktivitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rollemodell – fysisk aktivitet

Som barne- og ungdomsarbeider er du en viktig rollemodell for barn og unge når det gjelder fysisk aktivitet. En barne- og ungdomsarbeider som oppmuntrer til og deltar i fysisk aktivitet sammen med barn og unge, er et godt forbilde.

Voksen og barn knytter sko. Foto.

Skal du være en god rollemodell for barn og unge, må du ha kunnskaper om hvor viktig fysisk aktivitet er, og ha et spekter av leker og aktiviteter som du kan inspirere barn og unge til å prøve.

Lederrollen

Den som skal lede barn og ungdom i fysiske aktiviteter, bør være fleksibel. Kunsten er å gi dem lov til å være spontane og i stor grad selv bestemme hva de skal holde på med. En god leder vil
 • være positiv og oppmuntrende
 • gi rom for kreativitet
 • vise oppriktig og spontan lekelyst
 • vise evne til å la seg begeistre
 • være til stede og tilgjengelig for barna og de unge
 • delta på barna og de unges egne premisser
 • være anerkjennende, gi ros og oppmuntringer
 • observere for videre planlegging av aktiviteter
 • ta ansvar for mennesker, økonomi, natur og miljø

  Kilde: Kjell Arne Standal

Kommunikasjon

Uttalelser som «vær litt rolig», «ikke løp her», «pass deg – du kan slå deg» og «du er for liten» kan av og til være på sin plass, men de kan også virke hemmende på aktiviteten. Vi bør tenke over om vi sier dette for å ivareta vårt eget behov for ro, eller om det er nødvendige tilbakemeldinger til barna.

Profesjonell?

I skolen jobber Lise, som liker stillesittende aktiviteter. Hun har god kontakt med barna og er spesielt flink med forming, litteratur og sang. Lise misliker turdagene og har liten erfaring med å gå på tur. Skolen har turdag hver uke, og det er en del av Lises jobb å være med på disse turene. Hva kan Lise gjøre for å finne glede og motivasjon til å gå på tur?

Profesjonell løsning

Lise kan tenke: Dette er en del av jobben min. Hva kan jeg gjøre for å like dette bedre? Er det noe ved turlivet jeg liker? Kan jeg og barna plukke naturmaterialer til formingsaktiviteter? Hvem kan jeg be om hjelp slik at jeg synes at jeg mestrer turdagene bedre? Kan jeg skaffe meg mer kunnskap? Hva kan jeg gjøre for at barna ikke skal se at jeg misliker å gå på tur? Lise kan altså bestemme seg for å gjøre så godt hun kan.

Uprofesjonell løsning

Lise kan gjøre det hun kan for å slippe å gå på tur ved å kle seg dårlig, si at hun er i dårlig form eller prøve å bytte bort turdagen. Hun kan være generelt negativ til turdagene. Hun kan si ting som «i dag er det for kaldt å gå på tur», «huff, skal vi på tur igjen» og «jeg tror barna heller vil være her». Hun lar barna få vite at hun synes de kunne gjort andre ting enn å gå på tur. Lisa velger altså å påvirke barna med sine egne negative holdninger.

Her er noen tips for å bli en god rollemodell:

 • Delta aktivt i lek og aktivitet når det er naturlig.
 • Kommuniser at du synes fysisk aktivitet er moro og viktig.
 • Sørg for å ha gode kunnskaper om fysisk aktivitet.
 • Vis barna at du tør å prøve nye aktiviteter.
 • Våg å prøve ut nye aktiviteter med barna.
 • Gi barna spennende utfordringer.
 • Tenk kreativt og bruk aktivt de mulighetene som finnes i nærmiljøet.
 • Oppfordre barn og unge til å strekke seg litt og prøve nye ting.
 • Vær kledd for aktivitet.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Rollemodell - fysisk aktivitet"
 1. Hva mener du er en god rollemodell for å være i fysisk aktivitet?
 2. Diskuter eksemplet med Lise. Hva skal til for at vi velger en profesjonell løsning?
 3. Har du andre eksempler på hva en rollemodell kan gjøre for å få barn mer aktive?
 4. Tegningen viser en barne- og ungdomsarbeider på tur ut i sølepytten sammen med barna. To barn står og ser på og liker ikke denne sølen. Diskuter bildet:
  • Hvor viktig er det at vi selv liker den aktiviteten som skal gjøres?
  • Velger vi helst aktiviteter som vi selv setter pris på?
  • Hva med barn som misliker den aktiviteten som er planlagt? Hva gjør vi?
 5. Hvordan kan du skaffe deg kunnskap om fysisk aktivitet?
 6. Tenk deg at du er barne- og ungdomsarbeider. Du får ansvaret for å lede en gruppe barnehagebarn i forbindelse med en nissefest på en låve. Dere har gått cirka en kilometer for å komme til låven, og nå skal barna oppmuntres til å leke smånisser som skal hjelpe julenissen med å øve på julesanger og gå rundt juletreet.

  Hvordan kan du være en god leder for barnegruppen i denne situasjonen?

  (Kilde: Oppgave 6: Kjell Arne Standal )

Læringsressurser

Rollemodell

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?