Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider og arbeidstakerChevronRight
  4. RollemodellChevronRight
  5. Hva gjør oss til rollemodeller? ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva gjør oss til rollemodeller?

Det er forsket lite på hva det egentlig er som gjør et menneske til et forbilde, og hvorfor vi velger ett forbilde framfor et annet. Christian W. Beck er førsteamanuensis i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Han har gjort seg mange tanker rundt valg av rollemodeller.

– Jeg tror at vi tidlig danner oss visse forestillinger om hvem vi er, og hvor vi skal. Så finner vi noen som representerer disse forestillingene på en måte som det går an å strekke seg etter. Noe av det gåtefulle ved å være menneske er at vi plutselig kan bli fascinert av et eller annet, og så er livsløpet lagt.

Beck peker på at vi påfallende ofte kan føre interesser, yrkesvalg og væremåte tilbake til mennesker som står oss nær tidlig i livet. Disse personene sto for et eller annet, og de gjorde noe som fascinerte oss, eller som trigget fantasien.

– Vi kan ikke planlegge å bli rollemodell, sier Beck. – Det må være noe ved oss som andre oppfatter som ettertraktet. Lærere og andre som arbeider med barn og unge, blir automatisk forbilder fordi de er voksne og tilbringer mye tid med dem. Men bare til en viss grad. Noen blir mer populære enn andre uten at vi helt skjønner hvorfor.

Forskeren mener det er viktig at de som arbeider med barn, er seg bevisst hvilken innflytelse de har. Ingen virkemidler har større effekt enn et godt forbilde. Én handling kan si mer enn tusen ord. Barn er ikke alltid like flinke til å gjøre som de voksne sier, men de etterlikner oss hele tida.

Utfordringer til deg

  1. Diskuter innholdet på siden: Er du enig i det forskeren sier her? Hva menes med at du må være klar over hvilken
    innflytelse du har?
  2. Hvilke egenskaper bør en rollemodell ha?
  3. Hvordan blir man rollemodell for barn og unge?

Læringsressurser

Rollemodell

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?