Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Forebygging av rasisme og fordommerChevronRight
  5. Hvordan forebygge rasisme?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvordan forebygge rasisme?

Det er viktig å jobbe for at barn og unge ikke skal oppleve rasisme. Sammen med foresatte har de som jobber i barnehage og skole, en mulighet til å gi barn og unge holdninger og et menneskesyn som gjør at de tar avstand fra rasisme.

Barnehageansatt prater med to barn. Foto.

Holdninger

Å skape holdninger og et menneskesyn som gjør at barn og unge ikke ønsker å påføre andre barn og unge smerte, er viktig i det forebyggende arbeidet. Som voksne er vi rollemodeller for barna, og vi må derfor være bevisste på hvordan vi prater om og til barn fra andre kulturer.

Noen barn opplever rasisme nesten daglig, mens andre aldri opplever det. Denne ulikheten kan det være mange årsaker til – akkurat på samme måte som vi ser at noen barn blir mobbet, mens andre ikke blir det. For deg som barne- og ungdomsarbeider er det viktig å vite at du skal gjøre alt du kan for å forebygge rasisme, og gripe inn når det skjer.

Aktuelle tiltak i det forebyggende arbeidet

God kontakt mellom barnehagen/skolen og hjemmet

Det er vanskelig å skape gode holdninger dersom foresatte og barnehagen/skolen ikke jobber i samme retning. Rasisme bør være et tema på foreldremøter.

Gjør barnet kjent med de andre kulturene

Er det barn med ulik kulturbakgrunn i barnehagen/skolen, kan dette være et fint utgangspunkt for å bli kjent med ulike kulturer. Vær oppmerksom på at barn og ungdom har forskjellige kulturbånd. Noen innvandrere føler seg raskt som norske og vil ha lite snakk om den opprinnelige kulturbakgrunnen sin, mens andre har sterke bånd til den andre kulturen selv om de er født og oppvokst i Norge. Som barne- og ungdomsarbeider må du akseptere disse ulikhetene og prate med barnet eller foreldrene for å finne ut mer om de kulturbåndene barnet har. Se på det som er positivt i de ulike kulturene, og du kan for eksempel lære de andre barna noen ord og litt om tradisjoner i kulturen.

Planlegging av barnehageåret/skoleåret

I planleggingen av barnehageåret/skoleåret må dere som arbeider i barnehagen/skolen, bli enige om hvilke merkedager som skal feires, og hvordan de skal feires. Det finnes kalendre som viser hvilke merkedager ulike kulturer og religioner feirer.

Nye barn i barnegruppa

Dersom det kommer nye barn inn i barnegruppa, er det fornuftig å forberede de andre barna på hva de kan gjøre for å ta godt imot de nye barna.

Bli kjent med andre kulturer

Ved å leke leker, smake matretter og synge sanger fra andre land kan det gi de andre barna en større forståelse for andre kulturer. SOS-barnebyer har sider med ideer til bruk i skole og barnehage som kan være til hjelp i dette arbeidet.

Internasjonalisering

Barnehager feirer den internasjonale barnedagen den 6. oktober. Skoler har prosjektuker, internasjonal uke, de deltar i Operasjon Dagsverk og i elevutveksling mellom ulike land. Alt dette er med på å skape en større forståelse for ulike kulturer.

Bli kjent med norsk språk og kultur

Å bli kjent med den norske kulturen og det norske språket er en viktig forutsetning for å bli integrert i samfunnet, og det er derfor en viktig oppgave å gi barn og ungdom som bor i Norge, denne innsikten, samtidig som det må være mulig for dem å bevare den opprinnelige kulturtilhørighet sin.

Ulike utmerkelser

Vi har ulike utmerkelser som skal stimulere til arbeid med internasjonale spørsmål og arbeid for å forebygge rasisme. Eksempler på slike utmerkelser er Benjaminprisen.

Benjaminprisen deles årlig ut til en skole som har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Benjaminprisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia 26. januar 2001. Drapet var rasistisk og nazistisk motivert.(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Internasjonalisering

I norsk skole finnes det en rekke ulike prosjekter som gir norske ungdommer mulighet til å bli kjent med andre kulturer. Dette kan skje på ulike måter, som for eksempel studiebesøk og arbeidsutveksling.

Anne og Ole har fått mulighet til å ha tre måneder av tiden som lærling i et annet land, mens Lone reiser til Kenya sammen med en gruppe fra skolen for å være der i 14 dager. Når Lone kommer hjem, vil hun få besøk av elever fra Kenya som vil være i Norge i 14 dager.

Kompetanse

Å øke kompetansen om rasisme blant folk som jobber med barn og unge, er forebyggende.

Se på et positive

Ved å se på det positive med et flerkulturelt samfunn skaper man gode holdninger.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan du øke kompetansen og den flerkulturelle forståelsen din?
  2. Hvilke tiltak kan settes i verk for å forebygge rasisme blant barn og unge?
  3. Intervju mennesker som jobber med barn. Hvordan forebygger de rasisme, og hva gjør de dersom de oppdager rasisme?
  4. Søk på nettet og finn stoff om den internasjonale barnedagen.
  5. Finn ut om det finnes internasjonale prosjekter ved skolen din.

Læringsressurser

Forebygging av rasisme og fordommer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?