Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Forebygging av rasisme og fordommerChevronRight
 5. Et mangfold av menneskerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Et mangfold av mennesker

Når vi ser på mennesker, ser vi at vi er ulike. Når vi snakker med hverandre og lærer om hvordan vi lever, hva vi liker, hva vi tror på, og hvordan vi omgås hverandre, oppdager vi at det er store forskjeller.

En person peker på en annen. Foto.

Utfordrende gruppetenking

Med utgangspunkt i ulike egenskaper plasserer vi mennesker i grupper. Vi vil også gjerne tilhøre en gruppe som vi føler at vi har en del til felles med. Dette er naturlig, men det kan bli misbrukt. Den største utfordringen med å plassere mennesker i grupper er at vi har lett for å tenke at alle innenfor den samme gruppa har flere egenskaper til felles enn det de faktisk har.

Eksempler

 • Jøder er en gruppe basert på en bestemt religion. Gjennom religionen har jødene mye felles når det gjelder matvaner, skikker og verdier. Men som mennesker er de forskjellige, akkurat som kristne er forskjellige. Nazismen greide imidlertid å skape et stort jødehat i årene rundt andre verdenskrig ved at jødene som gruppe ble tillagt mange negative egenskaper. Jødene ble blant annet beskyldte for å være griske, men griske mennesker finnes i alle religioner. Og det finnes selvsagt ingenting som tyder på at jøder er mer griske enn andre mennesker.
 • Afrikanere er en gruppe basert på geografi. Afrika er en verdensdel med mer enn 50 selvstendige land, og mange av landene er mye større enn Norge. Selv om afrikanere stort sett har mørkere hud enn personer med nordisk utseende, er det stor variasjon i hudfargen mellom mennesker fra ulike områder i Afrika. I Afrika er det mange religioner, og det er mange ulike levesett og mattradisjoner. Hvis man begynner å undersøke, vil man fort finne ut at det eneste afrikanere har felles, er at de er fra Afrika.
 • De med mørk hudfarge blir av noen sett på som én gruppe. Det er en gruppeinndeling basert på utseende. Men i tillegg til de fleste afrikanere omfatter denne gruppa også mennesker fra Sør-Europa og store deler av Asia og Sør-Amerika. Her er alle religionene representert, her er mennesker som kommer fra mange ulike stater med ulike styresett, og det er et mangfold av mattradisjoner, skikker og kulturuttrykk. De fleste menneskene i verden har faktisk mørkere hudfarge enn det mennesker med nordisk utseende har! Og det er ikke påvist noen annen egenskap som alle disse har felles.

Utfordringer til deg

 1. Kjenner du til andre eksempler på at vi grupperer mennesker på den måten som er beskrevet i teksten over?
 2. Hva er farene med slike grupperinger?
 3. Bruk bildet som inspirasjon til å skrive en tekst. Fyll ut resten av setningen «Utenpå er vi ulike, men …» selv, og bruk dette som tema for teksten.

Læringsressurser

Forebygging av rasisme og fordommer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?