Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Forebygging av rasisme og fordommerChevronRight
 5. Ser vi utslag av rasisme i Norge?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ser vi utslag av rasisme i Norge?

Rasisme handler om enkeltmennesker som opplever diskriminering i hverdagen sin. I Norge skjer det av og til alvorlige og tragiske hendelser som fortjener mye oppmerksomhet, og som skaper en nødvendig debatt.

Slosskamp mellom tre personer. Foto.

Usynlig diskrimminering

De mest utbredte formene for rasistisk diskriminering i Norge er i liten grad synlige, og de når sjelden fram til avisspaltene.

For den enkelte kan det føles vanskelig å gjøre noe med diskrimineringen, og man møter ofte liten forståelse for at man opplever noe som dypt urettferdig.

 • Det er nedverdigende at kvinner og menn med utenlandske etternavn og som har norske ektefeller, opplever at de må bruke sin norske ektefelles etternavn for å bli innkalt til jobbintervju.
 • Det er ydmykende at man blir bedt om å bruke et norsk navn i stedet for sitt somaliske som telefonselger.
 • Det er krenkende at norske menn behandler en kvinne som prostituert når hun er i Norge på jobbutveksling fra et afrikansk land.
 • Det er urimelig at foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barnet deres får dårligere undervisning enn andre barn på den samme skolen og i den samme klassen.

Alle disse eksemplene er baserte på konkrete henvendelser til Antirasistisk Senter, og de er bare toppen av isfjellet.

Andre deler av isfjellet kan belyses i offentlige statistikker

 • Selv i tider med rekordlav arbeidsledighet er det nordmenn med minoritetsbakgrunn som har høyest arbeidsledighet.
 • Innvandrere bor trangere enn nordmenn og har dårligere råd.
 • Halvparten av alle innvandrere og etterkommerne deres sier at de opplever diskriminering i Norge.
 • Statlige bedrifter innkaller ikke kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til jobbintervju.
 • 1/3 av henvendelsene til Likestillings- og diskrimineringsombudet gjaldt rasistisk diskriminering i 2007.

I fordypningsteksten som ligger under relatert innhold, kan du finne fagstoff om diskriminering og rasisme

 • i arbeidslivet
 • i boligsammenheng
 • på gata
 • på utesteder
 • på idrettsbanen

Rasisme og rasistisk diskriminering skjer i alle land og på alle områder. Det er veldig mye som skjer hver dag som ingen får greie på, enten det er en slåsskamp, at noen sier noe negativt til noen andre, eller at man blir dårlig behandlet.

Det er veldig få som går til aviser eller til politiet. Man holder det for seg selv. Derfor er det vanskelig å «telle» hvor mye rasisme det er i Norge, eller om den øker eller minker. Men at det skjer, er flere og flere klar over. Og det skjer i alle områder i samfunnet.

Læringsressurser

Forebygging av rasisme og fordommer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?