Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Forebygging av mobbing og krenkelserChevronRight
  5. Noen felles kjennetegn ved mobbere ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Noen felles kjennetegn ved mobbere

Mobberne har ofte et normalt selvbilde og viser ingen felles ytre kjennetegn. Mobbingen trenger derfor ikke å være en kompensasjon for indre usikkerhet eller egne problemer. De er ikke nødvendigvis mer populære enn gjennomsnittet, men kan gi uttrykk for at de har god selvfølelse eller vurderer seg selv som bedre enn andre.

Bildet viser ei jente som står for seg selv og er trist. Foto.

Makt

Mobberne viser ofte liten grad av medfølelse og empati med ofrene, og de kan ha et sterkt behov for å dominere. Den avgjørende og viktigste årsaken til at de mobber, ligger i aggresjonsformen deres. Mobbere har generelt en sterkere aggressivitet som personlighetstrekk, og de har en sterkere grad av den proaktive aggresjonsformen i seg. Denne formen for aggresjon viser seg gjerne ved at man tiltrekkes av å ha makt over andre, og mobbere kan oppnå en form for stimulans ved å dominere og manipulere andre.

Stimuli

Mobbehandlingene er motiverte av den sosiale stimulansen de får i situasjonen ved for eksempel å såre en annen, trykke en annen ned, ha makt og vise styrke. Hovedforklaringen ligger i at mobbing gir bestemte belønninger som makt, dominans og tilhørighet, og at personer med høy grad av proaktiv aggresjonsform kjenner en stimulerende, god følelse ved å se andres redsel, angst, flauhet og så videre. Den proaktive aggresjonsformen er stabil over tid, men viser seg ulikt ved ulike situasjoner. Det vil si at de godt kan vise ulike sider i ulike situasjoner ved å være gode og snille noen ganger, mens de andre ganger viser en annen side.

Aggresjon

Mobbing er en underkategori av aggresjon. All mobbing har aggressive elementer i seg, men ikke all aggresjon er mobbing.
Mobberne kan også komme fra hjem med en del interne problemer. Disse problemene kan være dårlige følelsesmessige bånd mellom familiemedlemmene, for få grenser, lite varme og omsorg, eller at foreldrene bruker maktorienterte oppdragelsesmetoder. Foreldrene selv kan også bruke sarkasme, sjikane og spøke over andres svakheter, og de kan ha en mer positiv holdning til vold enn andre. Dette blir da holdninger som barna «arver».

Empati

Mobberne er ofte godt sosialt kompetente, men mangler en vesentlig grad av empati overfor andre. Denne egenskapen kan vise seg allerede mens de er små barn, og kan vedvare uavhengig av alder hvis det ikke settes inn gode tiltak som kan styrke utviklingen av empati.

Utfordringer til deg

  1. Hva er det som kjennetegner en mobber?
  2. Hvordan kan du få mistanke om at en person mobber andre?
  3. Hva betyr proaktive aggresjonsformer?
  4. Hva kan skole og barnehage gjøre dersom de oppdager at et barn er lite empatisk?

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale