Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kultur og religionChevronRight
 5. Å arbeide med kulturer og religionerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide med kulturer og religioner

Barne- og ungdomsfagarbeidere skal legge vekt på å gi barna forståelse for andre kulturer og tradisjoner. Vi skal bygge opp respekten for menneskeverdet og støtte opp om retten til å være forskjellige.

Bildet viser en gruppe barn som leker stein, saks og papir. Foto.

Inkludering

Barnehage og skole er en viktig arena for inkludering. Gjennom leken lærer barna seg å kommunisere med hverandre på tvers av kulturbarrierene. De lærer å ta hensyn til hverandre, de lærer å dele, vente på tur, samarbeide og inngå kompromisser. Å omgås barn med en annen hudfarge, en annen religion og et annet språk blir noe alminnelig og naturlig. Det kan forebygge fremmedfrykt, mobbing og rasisme senere i livet.

Barne- og ungdomsfagarbeidere skal legge vekt på å gi barna forståelse for andre kulturer og tradisjoner. Vi skal bygge opp respekten for menneskeverdet og støtte opp om retten til å være ulike.

Identitet

Barn trenger å finne gjenkjennelse og noe som kan bekrefte deres egen identitet i barnehagen og skolen. Derfor er det viktig å vise fram trekk ved det som er særegent for hvert enkelt barn, og synliggjøre at det som er forskjellig, er verdifullt. Det kan vi gjøre ved for eksempel å markere en høytidsdag som betyr noe spesielt i religionen som barnet tilhører, eller spille på andre elementer.

En barnehage eller skole som har barn fra flere kulturer, er rik på ressurser. Her har vi som barne- og ungdomsfagarbeidere virkelig mange muligheter til å utvide barnas horisont, og til å legge grunnlaget for forståelse og toleranse. Det betyr ikke at vi skal legge de norske tradisjonene til side, for kulturforståelse begynner med egen kulturarv. Men vi kan legge noe til.

Rammeplanen

I rammeplanen for barnehager (kapittel 1.3) heter det at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen: «I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.» Dette er selvfølgelig verdier som også gjelder for større barn, både i og utenfor skolen.

Ulike tema

 • høytider
 • nasjonaldager og merkedager
 • årstider
 • mat og kosthold
 • klesdrakter
 • musikk
 • språk
 • karneval
 • litteratur
 • familie

Utfordringer til deg

 1. På hvilken måte er barnehagen og skolen viktige arenaer for inkludering?
 2. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider bruke leken som en del av arbeidet med å inkludere alle i barnegruppen?
 3. Hvorfor er lek et godt utgangspunkt for dette arbeidet?
 4. Hvordan kan du som rollemodell arbeide for at barna får bekreftet sin identitet i barnehagen? Hvorfor er det viktig?
 5. Arbeid med: Temahefte om språklig og kulturelt mangfold Presenter innholdet og hovedbudskapet i temaheftene for hverandre i klassen. Arbeid i grupper eller alene. Dere kan gjerne velge ulike måter å presentere stoffet på: plakater, rollespill, digital presentasjon, fagtekst eller annet.

Læringsressurser

Kultur og religion

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?