Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og forebyggende arbeidChevronRight
 5. Forebyggende arbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forebyggende arbeid

Forebygging handler i denne sammenhengen først og fremst om å hindre at barn og unge begår straffbare handlinger. Det handler også om å stoppe en videre kriminell løpebane for de barna som allerede har gjort noe kriminelt.

Mennesker på tur. Foto.

Rollemodell

Som barne- og ungdomsarbeider vil du komme i kontakt med barn og ungdom i barnehage, skole, ungdomsklubb og lignende. Hvordan du som fagarbeider framstår overfor de barna og ungdommene du møter, kan være svært avgjørende for de valgene de gjør senere i livet. Om du viser gode holdninger og framstår som et godt forbilde, kan dette bidra til at de velger å følge de lovene og reglene som gjelder i samfunnet. Og om du framstår som det motsatte, kan det bidra til at enkelte tenker at de også bare kan gjøre det de ønsker – for du er jo en voksen person som ikke bryr deg om lover og regler, og du har jo en jobb.

Barn og unge står overfor mange ulike utfordringer, og du som barne- og ungdomsarbeider vil være en viktig støttespiller når de står overfor vanskelige valg. Som rollemodell og forbilde er du viktig i det holdningsdannende arbeidet. Det er også viktig at du som fagarbeider ser hvordan barn og ungdom har det, og griper inn dersom du har mistanke om at noen er på vei inn i en kriminell løpebane. Det å lære seg å se og høre er viktig i den daglige jobben din, og det er viktig at du klarer å fange opp signaler om hvordan de unge har det, slik at du eventuelt kan sette inn ulike former for hjelpetiltak dersom de trenger det.

Tverrfaglig samarbeid

Du kan også være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i kriminalitetsforebyggende arbeid ettersom du jobber tett med barn og unge.

Det finnes organisasjoner som jobber tverrfaglig nettopp med kriminalitetsforbyggende arbeid, og Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en slik modell. Den er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd og blir brukt i mange av kommunene i landet.

Flere kommuner har i dag én eller flere stillinger som bare jobber med nettopp SLT. Det har vist seg at et slikt samarbeid mellom politiet, skoler og kommunen er en svært positiv og effektiv måte å arbeide forebyggende på.

Når du skal begynne i jobb etter endt utdanning, vil du kunne bidra i kriminalitetsforebyggende arbeid på ulike måter – ut fra hvilken jobb du har. En god start kan derfor være å ta kontakt med SLT-koordinatoren i kommunen din for lære mer om de ulike organisasjonene eller deltakerne i SLT-arbeidet der du bor.

Forebyggende arbeid

De fleste av oss vil trolig før eller siden komme i en situasjon der vi ser eller hører om personer som har utført kriminelle handlinger. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan man forholder seg til slike situasjoner. Vær åpen om holdningene dine til kriminalitet, og forsøk å spre gode holdninger til omgivelsene dine. Om du og alle rundt deg klarer dette, er det stort håp om at vi i felleskap kan bidra til at det blir mindre kriminalitet i samfunnet rundt oss.

På sidene til Det kriminalitetsforebyggende råd finner du mye informasjon om det forebyggende arbeidet som blir gjort i Norge.

Det finnes en rekke forebyggende programmer man kan bruke i barnehage og skole. På Udir sine hjemmesider vil du få en oversikt over slike programmer.

I det forebyggende arbeidet er det viktig å skape gode holdninger.

Hvordan kan vi unngå at enkelte velger å gjøre kriminelle handlinger?

Dette er en stor samfunnsutfordring som også du som barne- og ungdomsarbeider vil jobbe med. Forebyggende arbeid er den beste metoden for å hindre at unge velger å gjøre kriminelle handlinger. Du kan drive forebygging gjennom det du sier og gjør i det daglige arbeidet ditt.

Og kanskje arbeidsplassen din har et program for det forebyggende arbeidet på jobben?

Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foresatte å møte til en bekymringssamtale.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan tror du at du som barne- og ungdomsarbeider kan bidra til at unge ikke gjør kriminelle handlinger?
 2. I lenkesamlingen finner du tre filmer fra kampanjen «Den ene». Dersom du ønsker å se flere filmer fra denne serien eller ønsker å se filmene i et større format, kan du bruke lenken, eller du kan søke dem opp på YouTube. Diskuter hva det betyr for barn å ha noen som bryr seg.
 3. Hva er et konfliktråd?
 4. Hva er en bekymringssamtale hos politiet?
 5. Les om krimininalitetsforebyggende arbeid og ta quizen om kriminalitet på ung.no sine sider. Du finner lenke i lenkesamlingen.
 6. Bruk Det kriminalitetsforebyggende råd sine nettsider og lag et sammendrag om forebygging.
 7. Finn ut om det er ansatt en SLT-kontakt i kommunen din, og hvordan du eventuelt kan samarbeide med han eller henne i arbeidet ditt. Finn også ut hva som blir gjort av kriminalitetsforebyggende arbeid i din kommune.
 8. Gjør deg kjent med nettstedet Den ene. Hva finner du her?
  Se på siden som inneholder forslag til hva dere kan gjøre sammen med barn. Hva synes du om disse forslagene?
 9. Gjør deg kjent med lenkene i lenkesamlingen.
 10. Dersom skolen har filmen Engelen, kan dere se denne og diskutere hvilke forebyggende tiltak som burde vært satt inn i dette tilfellet.
 11. Fordypning: Bruk sidene til forebygging.no og finn fagstoff om kriminalitetsforebyggende arbeid. Bruk gjerne lenkene du finner på denne nettsiden. Lenke til siden finner du i lenkesamlingen.
 12. Fordypning: På You Tube, om Krimforebygging finner du en rekke videoer med foredrag om ulike sider ved kriminalitet. Se noen av videoene og ta notater.

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid