Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og forebyggende arbeidChevronRight
 5. Vold i hjemmetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vold i hjemmet

Barn og unge kan oppleve vold på mange arenaer og i mange sammenhenger. De kan oppleve vold i hjemmet, på skolen, på fritiden og på jobb. Noen opplever også vold i institusjoner som barnehjem, avlastningsboliger og fengsel.

Liten jente set ut et vindu. Foto.

Hva er vold?

Vold finner sted når noen med vilje bruker styrken eller maktstillingen sin til å skade andre og det ikke skjer som et uhell. Vold omfatter trusler om vold og handlinger som både vil kunne skade, og som faktisk skader. Skaden kan være på sinnet til et menneske, eller på helsa, velværet eller kroppen. Vold omfatter også skade som mennesker med vilje påfører seg selv, også det å ta livet av seg selv. Kilde: ung.no

Volden kan ramme det enkelte barnet direkte, eller de kan bli vitne til at andre blir utsatt for vold. I tillegg er barn og unge også vitne til mye vold på TV og i videoer og spill.

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er et alvorlig problem. Her er det snakk om at en person i hjemmet utøver vold mot kvinner, menn og/eller barn.

Vold i hjemmet er ikke noe nytt fenomen i samfunnet, men de senere årene har vi blitt mer oppmerksomme på det, slik at vi i langt større grad kan straffeforfølge personene som står bak slike handlinger. Men enda er det nok et stykke igjen til at alle som blir utsatt for slike overgrep, tør å ta et oppgjør med overgriperne.

Denne formen for overgrep finner vi i de fleste samfunnsgrupper. Det er viktig at du som barne- og ungdomsarbeider er oppmerksom på tegn som kan indikere at noen er utsatt for vold i hjemmet. Skulle du få mistanke om at noen er utsatt for slike overgrep, er det viktig at du følger opp og søker råd og veiledning.

Rollen som fagarbeider

Barn kan komme til deg og fortelle historier om hvordan livet i hjemmet er, og da er det viktig å ta barnet på alvor og vise barnet den omtanken som er nødvendig i situasjonen. Barn kan ha en livlig fantasi, og ikke alt som blir sagt, trenger å være sant. Men du skal la andre vurdere hva som er sant og usant.

Det er viktig at du prater med nærmeste overordnede dersom du får mistanke om eller kjennskap til at noen av barna eller foreldrene deres er utsatt for vold eller overgrep.

Innenfor de fleste kulturer er det fremdeles litt tabu å snakke om dette temaet, og i tillegg kan det være kulturforskjeller på hva som regnes som vold. Uansett er det viktig at du bryr deg dersom du ser tegn på at noen kan være utsatt for slike handlinger.

Mye vold er skjult og blir aldri anmeldt. Det er viktig at du husker taushetsplikten din. Det du observerer på jobb, er ikke noe du skal prate med naboen din om.

Du kan også finne fagstoff om vold under flere av våre fagstoffsider, som for eksempel

 • mobbing
 • rasisme
 • omsorgssvikt

Utfordringer til deg

 1. Hva er vold?
 2. Gjør deg kjent med ung.no sine sider om vold. Lag en brosjyre om ulike typer vold som barn og unge utsettes for.
 3. Finn kampanjen «Vennligst forstyrr!» på nettet. Hva handler den om, og hva kan du lære her?
 4. Hva vil du gjøre dersom et barn forteller at en av foreldrene slår?
 5. Hvorfor er det viktig at du lar andre avgjøre om barnet snakker sant eller ikke?
 6. Ta kontakt med barnevern og politi og finn ut hva du som barne- og ungdomsarbeider bør gjøre dersom du får mistanke om vold mot barn.
 7. Bruk Statistisk sentralbyrå sine nettsider og finn ut hvor mye vold som anmeldes i ditt fylke.

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid