Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og forebyggende arbeidChevronRight
 5. Når barn stjelerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Når barn stjeler

Tyveri blir ofte definert som at du tar noe som ikke er ditt eget. Lån er når du på forhånd har avtalt og fått tillatelse fra eieren til å bruke eller ta med deg den eiendelen det gjelder.

Kriminalitet. Tegning.

Hvor går grensen mellom et lån og et tyveri?

Inger finner ikke sykkelen sin når hun skal bruke den, og melder den stjålet.

Anne sier: «Jeg lånte den bare, jeg skulle jo levere den tilbake etterpå.»

Hadde Anne snakket med Inger i forkant, ville hun sikkert fått låne sykkelen, men når vi «låner» noe uten tillatelse, er det et tyveri.

Som barne- og ungdomsarbeider vil du sannsynligvis oppleve situasjoner som ligner på den i eksemplet over. Det er viktig at du er bevisst på hvordan du som fagarbeider opptrer i slike situasjoner. Du skal hjelpe barna og de unge til å forstå hva som er rett og galt, og du er et forbilde for dem.

En del skoler sliter med en god del tyveri. Det kan være elever som stjeler fra medelever, eller det kan være elever som stjeler fra de ansatte eller fra nærbutikken i skoletiden.

Det er derfor viktig at du er tydelig på hva som er rett og galt, og at du kommuniserer med barna og de unge på en god måte. Det må for eksempel være forskjell på hvordan du kommuniserer i disse to situasjonene:

 • Du ser en femåring som tar en leke som tilhører et annet barn i barnehagen.
 • Du ser en fjortenåring som tar noe som tilhører en annen elev.

Det er viktig at du følger det reglementet som arbeidsplassen har for slike hendelser. Uansett er det din plikt å gjøre noe hvis du observerer eller får tilbakemeldinger om at det foregår tyveri blant barna eller blant de vokse på arbeidsplassen din. Er du usikker på hva du skal gjøre, bør du prate med din overordnede.

Du bør også bry deg hvis du ser kriminelle handlinger på fritiden. Tenk over om du bør ta kontakt med andre ansatte eller politiet, og vær forsiktig med å gripe aktivt inn i situasjoner.

Utfordringer til deg

 1. Hva er tyveri?
 2. Bruk ung.no sine sider, søk på tyveri og gjør deg kjent med det som står der.
  • Hva er kriminell lavalder?
  • Hva kommer på rullebladet?
 3. Hva skal du gjøre dersom ett av barna dine stjeler i butikken når skoleklassen er på tur?
 4. Mange blir tatt for butikktyveri og anmeldt til politiet, men lite skjer. Hva mener du om dette? Se på klippet om butikktyveri og kom med forslag til hva som kan gjøres for å endre dette.
 5. Du ser en femåring som tar en leke som tilhører et annet barn i barnehagen. Hva gjør du?
 6. Du ser en fjortenåring som tar noe som tilhører en annen elev. Hva gjør du?
 7. Hva menes med nulltoleranse for tyveri?
 8. Les siden om butikktyveri og ta notater.

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid