Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og forebyggende arbeidChevronRight
 5. Hensikten med straffChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hensikten med straff

Også i arbeidet med barn og ungdom blir det brukt ulike typer straff. Det er ofte stor uenighet knyttet til bruk av straff. Som barne- og ungdomsarbeider skal du kjenne til hva ulike typer straff innebærer.

Bastøy fengsel i Oslofjorden er Arena for ansvarstrening. En medarbeider er på vei over et jorde for å se til en av de insatte. Foto.

Hensikten med straff

Det er flere grunner til å praktisere straff:

 • Straffen skal få lovbryteren til å forstå at «forbrytelser lønner seg ikke». Han eller hun skal tenke over det vedkommende har gjort, og angre. Dessuten skal straffen være en såpass hard reaksjon at den skal skremme vedkommende fra å begå nye forbrytelser. Siden straffen skal skremme den enkelte fra å begå nye lovbrudd, sier vi at straffen er ment å ha en individualpreventiv virkning.

 • Straffen skal også avskrekke andre enn den dømte fra å begå lovbrudd. Når vi som stort sett holder oss på den rette siden av loven, til stadighet hører om lovbrytere som blir dømt, blir vi minnet om hva som kan skje med oss hvis vi bryter loven. Derfor sier vi at noe av hensikten med å straffe, er at straffen skal ha en allmennpreventiv virkning. Vi leser av og til i avisene at selv om det er en del formildende omstendigheter når det gjelder lovbryteren, må vedkommende av allmennpreventive hensyn få streng straff.

 • Når noen dømmes til fengsel, blir samfunnet beskyttet mot nye lovbrudd i den tida vedkommende sitter inne.

Utfordringer til deg

 1. Hva er hensikten med straff?
 2. Hvordan kan straff virke på den enkelte?
 3. Kan straff virke på andre måter enn det som var hensikten?
 4. Hvilke tanker har du om straff?
 5. Diskuter bruken av straff mot barn og unge.
 6. Hva er allmennpreventive hensyn?

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid