Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kriminalitet og forebyggende arbeidChevronRight
 5. Hva er kriminalitet?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er kriminalitet?

I Norge, som i de aller fleste andre land i verden, har vi noe som heter kriminell lavalder. Den kriminelle lavalderen er i Norge satt til 15 år.

Hva er rett og galt?

Kriminalitet er brudd på lover, der den som bryter lovene, kan risikere straff fra offentlige myndigheter hvis hun eller han blir oppdaget.

Det er ikke lett for små barn å forstå hva som er rett eller galt.

 • Hvorfor er det ikke lov til å skrive på veggen utenfor butikken?
 • Hvorfor er det ikke lov til å bruke vold?
 • Hvorfor er det ikke lov til å ta med seg det man vil fra butikken?

Alt dette må barn lære. Det er viktig at foreldre og ansatte i barnehager og skoler i fellesskap hjelper barna til å forstå hva som er rett og galt. Her er din rolle som fagarbeider viktig.

Hvor går grensen mellom kriminalitet, og handlinger man gjør fordi man ikke vet at det man gjør, er galt?

Grafitti i Botanischer Garten, München. Foto.
Grafitti i Botanischer Garten, München
Grafitti. Foto.
Grafitti

Kriminell lavalder

I Norge, som i de aller fleste andre land i verden, har vi noe som heter kriminell lavalder. Den kriminelle lavalderen er i Norge satt til 15 år. Det betyr at personer under 15 år ikke kan straffes for kriminelle handlinger. Det betyr likevel ikke at de kan gjøre hva de vill, men at vi har andre muligheter for å håndtere ungdommer som begår kriminelle handlinger.

Les mer om den kriminelle lavalderen på ung.no.

Her kan du gå direkte til Samfunnsfag sine sider om kriminalitet.

Fengsel er en sanksjonsform. Hvilke andre sanksjonsformer har vi i Norge i dag?

Om du går til Ung.no og søker på kriminalitet, vil du komme til en side med filmer, oppgaver og tekster som vil være til god hjelp når du skal jobbe med dette emnet. Vi anbefaler at du bruker god tid på denne siden.

Utfordringer til deg

 1. Hva er kriminalitet?
 2. Hvorfor er det viktig å lære barn forskjellen på rett og galt?
 3. Hvordan kan barne- og ungdomsarbeideren bidra til å lære barn forskjellen på rett og galt?
 4. Er du kriminell dersom du kjører for fort og
  • blir stoppet av politiet
  • ikke blir oppdaget
  • har barn med deg i bilen, men ikke blir stoppet
 5. Gjør deg kjent med samfunnsfag sine sider om kriminalitet.
 6. Gjør deg godt kjent med temaet kriminalitet på ung.no sine sider.
 7. Lag en informasjonsfilm eller en side om den kriminelle lavalderen.
 8. Bruk statistisk sentralbyrå sine sider og finn ut hvilke lovbrudd som blir anmeldt oftest.
 9. Hvilke tanker får du når du ser bildene på siden? Diskuter med medelever.
 10. Søk på kriminalitet på Statistisk sentralbyrå sine nettsider. Velg ut noen sider som du synes er av interesse. Diskuter disse med resten av gruppa di.
 11. På YouTube kan du finne en rekke filmer om kriminalitet, og mange av disse er skoleprosjekter. Lag din egen film om emnet.

Læringsressurser

Kriminalitet og forebyggende arbeid