Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Arbeid med barn, unge og ulike medierChevronRight
  5. Medienes mørke sideChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medienes mørke side

De nye mediene er lette å bruke, og toveiskommunikasjon gir mange muligheter. Men mediene har også noen mørke sider.

Mann sitter med hodet i henda på arbeidstedet. Foto

Eksempel

Stjeler tid

Tv og Internett er «tidstyver». Enkelte unge sitter foran dataskjermen eller fjernsynsskjermen i mange timer. Det går ofte ut over andre gjøremål, plikter eller skolearbeidet.

Kan passivisere og være isolerende

Mange barn – og voksne – er så oppslukt av pc-en og tv-en at de «glemmer» å bevege seg. Alle mennesker har behov for å være fysisk aktive. Noen barn tilbringer nesten all fritid hjemme på rommet sitt foran skjermbaserte medier, og velger vekk fellesrommet – stua.

Påvirker virkelighetsoppfatningen

Mange tv-serier gir et bilde av virkeligheten som ligger fjernt fra vår egen. Barne-tv har også en tendens til å framstille voksne som dumme og klønete, og barna som de ledende. Det styrker barnas selvtillit, men kan svekke respekten for de voksne.

Virker ensrettende

Samtidig som mediene knytter mennesker over hele kloden tettere sammen, kan de også viske ut kulturelle særtrekk. Det skyldes at det er de store aktørene som setter standarden, først og fremst innen tv-underholdningen. De største medieselskapene er amerikanske og formidler amerikanske verdier. De har ressurser til å lage mange filmer og tv-serier, også animasjonsserier. For de nasjonale tv-selskapene er det billigere å kjøpe visningsrett til disse seriene enn det er for dem å lage sine egne.

Skaper kjøpepress

Mediene inneholder mye reklame, og barn lar seg lett påvirke, især når «alle» de kjenner, også kjøper produktene som det reklameres for.

Distraherer

Når vi stadig blir distrahert av telefonsamtaler, tekstmeldinger eller e-poster som popper opp, kan det gå ut over konsentrasjonsevnen og produktiviteten, enten vi er skoleelever eller voksne arbeidstakere.

Manglende kildekontroll

Internett gir oss et hav av informasjon, men det er vanskelig å kontrollere at informasjonen er riktig. Nettleksikonet Wikipedia blir flittig brukt av både barn og voksne, men kvalitetskontrollen er begrenset. Hvem som helst kan registrere opplysninger i leksikonet.

Mangler aldersgrenser

Det er vanskelig å føre kontroll med hvordan mediene brukes. Både Internett og tv bringer innhold som barn ikke har godt av, for eksempel vold og pornografi. Ifølge Medietilsynet spiller hele 30 prosent av barn mellom ni og tolv år dataspill som er beregnet for voksne.

Mangler personvern

På Internett er det lett å publisere informasjon om oss selv og andre. Det er også lett å legge ut bilder og filmer av oss selv og andre. Men vi kan ikke kontrollere hvordan andre bruker dette. Barneporno og identitetstyveri er kjente problemer. Å chatte på en av pratekanalene er morsomt og lærerikt, og de fleste vi «treffer» der, er vennligsinnete. Men slik nettprat kan også sette oss i forbindelse med personer som har uærlige hensikter.

Brukes til mobbing

Mobbing via mobiltelefoner, e-post, på hjemmesider, i praterom og gjennom å publisere mobberelaterte videosnutter på Internett er et økende problem. Mobbing er belastende og ydmykende for dem som rammes.

Utfordringer til deg

  1. Diskuter eksemplene i fagstoffet
  2. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for at barn og unge skal bli klar over disse ulike sidene ved mediene?
  3. Velg deg et eksempel som du fordyper deg i. Presenter det du finner ut, for resten av klassen.

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier