Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Arbeid med barn, unge og ulike medierChevronRight
  5. Sosiale arenaer ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosiale arenaer

Mediekulturen har langt på vei endret vilkårene for barnas sosialisering. Særlig har tv og Internett har fått en vesentlig sosialiserende betydning. Barn lærer sosiale ferdigheter gjennom det de ser på tv- og dataskjermen, for eksempel å samarbeide og forstå andre.

Logoer av sosiale medier. Foto.

Endret mediehverdag

Mediesituasjonen har ført til at kunnskap og verdier blir overført fra de voksne til de yngre på nye måter. Unge mennesker blir i høy grad informert og inspirert av det de finner i mediene.

I tillegg til de vanlige sosiale arenaene, som hjemmet, barnehagen, skolen og fritidsaktivitetene, har mediene gitt barn nye sosiale arenaer.

Sosiale medier

Twitter, Facebook, SnapChat, Flickr, YouTube og personlige blogger blir stadig viktigere for oss. Her «møter» vi venner, kjente og ukjente hele tida. I tillegg fins det diskusjonsfora av alle slag.

TV

Mange tv-serier virker samlende på familien. Ikke minst gjelder det konkurranser som Skal vi danse?, Jakten på kjærligheten, Mesternes mester, Farmen og så videre. Barna diskuterer ofte programmene seg imellom og med foreldrene.

Chattekanaler

På pratekanalene, eller «chatte-kanalene», på nettet kan barn være anonyme eller ta på seg en annen personlighet. For eksempel kan de velge om de vil framstå som gutt eller jente. Her kan barna fortelle eller spørre om ting de ikke våger å ta opp på skolen eller hjemme. Her kan de også få tilbakemeldinger på ting de lurer på.

Mobiltelefoner

Avanserte mobiltelefoner har på kort tid blitt en uunnværlig del av barnas hverdag. Telefonen brukes til å gjøre avtaler, spille spill og utveksle informasjon. SMS-er og bilder flyr fram og tilbake i høyt tempo. Telefonen er med på å knytte de unge sammen, og knytter også de unge sammen med familien.

Utfordinger til deg

  1. Hva menes med at mediekulturen langt på vei har endret vilkårene for barnas sosialisering?
  2. Gjør deg kjent med Twitter, Facebook, SnapChat, Flickr, YouTube og personlige blogger. Beskriv hvordan barn og unge bruker dem.
  3. Hvilke sosiale medier bruker du? Hva bruker du dem til, og hvorfor?
  4. Intervju barn i ulike aldre om hvilke pratekanaler de bruker.
  5. Når bør barn få mobiltelefon?

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier