Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Arbeid med barn, unge og ulike medierChevronRight
 5. Mediene former ossChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mediene former oss

Mediene påvirker oss. Vi legger knapt merke til det, men mediene former vår forståelse av verden. Verdiene våre, livsstilen og den personlige identiteten vår er nært knyttet til impulsene vi får fra media.

Bildet viser en som surfer på internet. Foto.

Makt i media

Dermed har mediene også enorm makt. Det er ikke for ingenting at pressen, som er en del av medieindustrien, gjerne blir kalt den fjerde statsmakt. Media kan påvirke folkemeningen, skape endringer, rokke ved vedtatte sannheter, og styre hvordan vi bruker pengene våre.

Nyhetene på tv og i aviser gir oss råstoff som vi bygger meninger og holdninger på. Redaksjonen i NRK Dagsrevyen har stor innflytelse. I stormen av nyheter fra hele verden er det bare en håndfull personer som hver dag velger hvilke nyheter som har så «vesentlig samfunnsmessig betydning» at de bør vises for norske seere. Liknende vurderinger gjør de som lager filmer, tv-serier og dataspill, og journalistene som skriver artikler i ukeblader og aviser.

Hva er et medium?

Et medium er et verktøy vi kan bruke til å formidle hva som helst til en eller flere mottakere – underholdning, informasjon eller opplevelser. Det er de menneskene som fyller mediet med innhold, som bestemmer. Som regel har de en hensikt med det de formidler. Noen vil bidra til en seriøs samfunnsdebatt. Andre vil bare tjene penger på at vi kjøper produktet deres.

Kort oppsummert kan vi si at mediene påvirker

 • hva vi lærer
 • hvordan vi oppfatter omverdenen
 • hva vi bruker penger på
 • hvor vi vil bo
 • hvilke yrker vi vil ha
 • hvilke rollemodeller vi velger
 • hvordan vi lever
 • hvilke klær vi tar på oss
 • hva vi synes er viktig i livet
 • hvordan vi omgås hverandre
 • hvilke holdninger vi danner oss

Kilde: NRK Skole

Utfordringer til deg

 1. Hva kalles den fjerde statsmakt, og hvorfor?
 2. Hvordan påvirker medier oss?
 3. Se filmene fra NRK Skole. Ta notater og diskuter innholdet med en medelev.
 4. Gå deretter til NRK Skole og søk på «media». Er det flere filmer der som du finner interessante? Se dem, og diskuter innholdet i klassen.

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier