Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medier

I dette emnet skal vi se på hvilken plass mediene har i livene til barn og unge, og på hvordan vi kan bruke mediene i lek og læring i barnehagen, skolefritidsordningen og skolen.

sosiale medier på en mobilskjerm. Foto.

Det er også mindre heldige sider ved mediene. Hvordan kan vi gjøre barn og unge mer bevisst på hvordan de ulike mediene påvirker dem?

Nettsamfunn og e-post, podcasting og online-spill, nedlasting og opplasting av musikk og filmer, mobiltelefoner med kamera og flatskjermer koblet til all verdens TV-satellitter. Kan vi tenke oss et liv uten?

Tenk over

  1. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om ulike medier? Diskuter kompetansemålene i klassen.
  2. Lag et tankekart som viser hva du kan om ulike medier, før du begynner med dette emnet.
    Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet og finn ut hva du har lært.
  3. Hvilke tanker får du når du ser bildene på denne siden?
    Bruk bildene som inspirasjon og skriv en tekst om hvordan man skal veilede barn og unge slik at de kan ta selvstendige og gode valg når det gjelder bruk av ulike medier.

Læringsressurser

Arbeid med barn, unge og ulike medier