Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Rus- og tobakksforebyggende arbeidChevronRight
 5. Elias lager en plan for ANT-arbeidetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Elias lager en plan for ANT-arbeidet

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen.

Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

Gruppas mandat er å lage en plan som inneholder forslag på følgende områder:

 • Hvilke regler vi skal ha for ANT i skolen.
  • Hvordan kan vi gjøre disse reglene mer synlige?
  • Hvilke konsekvenser skal gjelde dersom man bryter disse reglene?
 • Hvordan vi kan ta ANT-arbeidet inn i undervisningen.
  • Når og hvordan skal elevene få opplæring i ANT?
  • Hvem skal gi opplæringen?
  • Kan vi finne gode forslag til undervisningsopplegg?
 • Hvilke krav vi skal stille til de voksne som rollemodeller.

Lag et undervisningsopplegg der målsettingen er å gjøre elevene bevisste på at de har et valg når de blir tilbudt røyk eller rusmidler.

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid