Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Rus- og tobakksforebyggende arbeidChevronRight
 5. Rusforebyggende arbeid ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rusforebyggende arbeid

I Norge har det først og fremst vært fokusert på to typer tiltak for å redusere bruken av rusmidler: tiltak for å redusere etterspørselen, og tiltak for å redusere tilgjengeligheten. Målet med forebyggende tiltak i samfunnet er å redusere sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk.

Ungdom i klatretauvegg. Foto.

Redusere etterspørsel

Spesifikke tiltak for å redusere etterspørselen har gjerne vært informasjonskampanjer og forskjellige kampanjer for å endre holdninger blant dem som bruker rusmidler.

Eksempel på dette er advarselsteksten på røykpakker og kampanjer mot alkohol på fjernsyn og i blader. Hensikten med slike kampanjer er å endre holdningen til å bruke rusmidler. Myndighetene ønsker gjennom slike kampanjer å påvirke oss så vi tar de riktige valgene. Den andre typen tiltak, som ofte blir brukt, er å regulere tilgangen til rusmidler.

Eksempel på slike tiltak er

 • aldersgrenser på kjøp av alkohol og tobakk
 • høyere avgifter
 • kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning
 • å gjøre det dyrere og vanskeligere å kjøpe alkohol og tobakk

Redusere tilgjengelighet

Målet med å redusere tilgjengeligheten og øke prisene, er at færre skal velge å kjøpe slike produkter. Også hyppige kontrolltiltak mot narkotikaomsetning bidrar til å synliggjøre de alvorlige konsekvensene ved kjøp, salg og bruk av narkotiske stoffer.

Ofte retter forebyggende tiltak seg mot spesielt utsatte grupper i samfunnet. Dette kan ofte være nettopp barn og unge som er lettere å påvirke, og som kan være i faresonen for å utvikle eller forsterke et rusmiddelmisbruk. Skoler og sosialmyndigheter er viktig i det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Som barne- og ungdomsarbeider er du derfor svært viktig i det forebyggende arbeidet for å skape gode holdninger. Du blir en veileder mot de riktige innstillingene og de rette valgene!

Er det mulig å forebygge rusproblemer alt i barnehagen?

I lenkesamlingen finner du lenker til en del av de forebyggende programmene som brukes i barnehage og skole. Under fordypning finner du en rapport som evaluerer en rekke av de forebyggende programmene som brukes.

Utfordringer til deg

 1. Søk på rusforebyggende tiltak på Helsedirektoratets sider. Diskuter det du finner på denne siden.
 2. På hvilke måter er det drevet rusforebygging i Norge?
 3. Gi eksempel på tiltak som virker rusforebyggende.
 4. Hva mener du er god rusforebygging?
 5. Hvordan kan du som yrkesutøver påvirke barn og unge når det gjelder tobakk og rus?
 6. Fordypningsoppgave: Les rapporten «Forebyggende innsatser i skolen».

Læringsressurser

Rus- og tobakksforebyggende arbeid