Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenterChevronRight
  5. Sigrid og Fatima legger til rette for sosiale og kulturelle aktiviteterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Sigrid og Fatima legger til rette for sosiale og kulturelle aktiviteter

Som helsefagarbeidarar har Sigrid og Fatima ansvar for å leggje til rette for sosiale og kulturelle aktivitetar i samarbeid med aktivitøren på Solvollen. Dei har lært seg å tenkje heilskapleg, og at det kan vere viktig å tenkje på andre ting enn sjukdom.

Som helsefagarbeidere har Sigrid og Fatima ansvar for å legge til rette for sosiale og kulturelle aktiviteter i samarbeid med aktivitøren på Solvollen.
De har lært å tenke helhetlig, og at det kan være viktig å tenke på andre ting enn sykdom.

Hver uke gjennomføres en aktivitet på Solvollen rehabiliteringssenter der målet er å skape trivsel og hygge for pasientene. Hvilke aktiviteter som tilbys, avhenger av årstid, tilbud i nærmiljøet, pasientgruppen som er der, og innspill fra enkeltpersoner.

Ta kontakt med en institusjon i nærmiljøet, gjerne en rehabiliteringsinstitusjon, og spør om klassen kan få gjennomføre et arrangement der.

Kartlegg på forhånd hvilke interesser brukerne har, og hvilke muligheter som finnes på stedet eller i området rundt.

  • Planlegg en aktivitet som alle som vil, kan være med på. Kanskje er det noen som trenger spesiell tilrettelegging?
  • Vurder om dere skal servere mat. Kartlegg ulike behov knyttet til ernæring som allergier, kultur og religion.
  • Fordel roller og oppgaver i klassen.

Hvorfor er det viktig for Sigrid og Fatima å legge til rette for ulike aktiviteter for pasienter på rehabiliteringsopphold? Diskuter dette i klassen.

Læringsressurser

Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenter