Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenterChevronRight
  5. Sosialt fellesskap for Inger på SolvollenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Sosialt fellesskap for Inger på Solvollen

Sosiale nettverk har stor betydning i livet til de fleste mennesker. I sosiale relasjoner er det noe som binder sammen.

På Solvollen rehabiliteringssenter samler de grupper mennesker med samme diagnose. Inger har derfor mulighet til et fellesskap med andre i en liknende situasjon under oppholdet her.

Som helsefagarbeider er Fatima klar over at sosiale nettverk ikke er noe statisk, men at de utvikler seg i takt med livsituasjonen og livsfasene. De som er sammen med Inger på Solvollen, har mulighet til å dele erfaringer med hverandre og oppleve et sosialt fellesskap. Hvor stor betydning dette vil ha for den enkelte, vil variere fra person til person.

Du skal nå tegne ditt eget nettverkskart slik din situasjon er i dag. Her kan du finne ut hvordan du kan tegne et slikt kart .

Tenk over hvorfor du har tegnet inn menneskene på kartet ditt slik du nå har gjort. Ville du tegnet dem inn på samme sted for to år siden? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Hvis du har tegnet inn grupper med mennesker i kartet ditt, så forklar hvilken betydning disse gruppene har for deg.

Prøv nå å tegne et nettverkskart for Inger ut ifra den kjennskapen du har til henne og til livet hennes i dag.

Hvilken betydning har det for henne å tilhøre en gruppe mennesker som har samme sykdom som hun selv?

Inger på Solvollen rehabilteringssenter

Inger er 43 år og har hatt diagnosen multippel sklerose, MS, i ti år. Hun har en datter på elleve år som hun har eneomsorgen for, og en kjæreste som hun har hatt et forhold til i et par måneder.

Inger bor i en bolig som er godt tilrettelagt for henne. Hun går selv, men bruker i perioder eller i enkelte situasjoner rullestol. Hun får regelmessig tilbud om opphold på Solvollen sammen med andre som har MS.

Inger er aktiv i brukerorganisasjonen for MS og har inntil for fire år siden vært i arbeid som barnehageassistent.

Læringsressurser

Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenter