Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenterChevronRight
  5. Sigrid skal ønske en ny pasient velkommenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Sigrid skal ønske en ny pasient velkommen

Sigrid, som er helsefagarbeider, får ansvaret for å ønske Nils velkommen til Solvollen rehabiliteringssenter. Hun synes det er en stor utfordring, siden han har motorisk afasi. Gruppeoppgave

Tenk deg at du som helsefagarbeider skal ta imot Nils ved rehabilteringsavdelingen. Du skal ønske ham velkommen og gi informasjon om avdelingen og de daglige rutinene.

  • Gjør rede for hvordan dere ønsker å gå fram, og presenter dette med et rollespill for klassen.
  • Diskuter de forskjellige løsningene i samlet klasse.

Nils kommer fra sykehuset, der han har ligget siden han ble rammet av hjerneslag for tre uker siden. Skaden sitter i venstre hjernehalvdel, og han har redusert bevegelse i høyre arm og ben og motorisk afasi.

Nils på Solvollen rehabiliteringssenter

Nils er 58 år. Han er selvstendig næringsdrivende og driver sitt eget revisorfirma med tre ansatte. I perioder er arbeidspresset stort, og i disse periodene blir det ofte mye jobb og uregelmessige og enkle måltider. Han bor sammen med kona Mathilde i et hus med to etasjer. Nils er en ivrig fuglejeger og liker aktiviteter knyttet til friluftsliv.

For fire uker siden fikk Nils hjerneslag med delvise lammelser i arm og ben på høyre side som resultat. Han fikk også motorisk afasi og har problemer med å svelge.

Med god tilrettelegging greier Nils å utføre en del daglige gjøremål, for eksempel å vaske seg litt selv og spise. Han kan gå noen skritt med rullator. Han er nå motivert for å trene seg opp slik at han kan komme seg hjem og tilbake til arbeidet sitt.

Læringsressurser

Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenter