Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenterChevronRight
  5. Hvor kan Ola arbeide med rehabilitering?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Hvor kan Ola arbeide med rehabilitering?

Rehabilitering kan foregå på ulike arenaer og har ulike mål. Tilbudet som blir gitt, er avhengig av pasientens individuelle behov. Ola, som er lærling, synes rehabilitering virker interessant, og han har hørt at det finnes videreutdanningsmuligheter for helsefagarbeidere på fagområdet habilitering og rehabilitering. Han er interessert i å finne ut hvor han kan arbeide med rehabilitering i sin region.

Nils, Rina og Inger har opphold på Solvollen rehabiliteringssenter, som er et privat senter under spesialisthelsetjenesten.

Tilbud om rehabilitering gis også i kommunene, der en vesentlig del av den helhetlige rehabiliteringen foregår, delvis med veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering gjennom spesialisthelsetjenesten gis på sykehus, både i form av opphold på avdeling, polikliniske tjenester og tjenester fra rehabiliteringsteam.

De ulike helseforetakene har også avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner, som Solvollen, for å ivareta det helhetlige tjenestetilbudet i regionen.

Gå sammen i grupper på tre elever og søk på Internett for å finne ut hvilke rehabiliteringstilbud som blir gitt til ulike pasientgrupper i ditt helseforetak, og hvilke institusjoner som finnes i din region. Lag en oversikt over tilbudene.

Undersøk også hvilke tilbud din kommune gir innen rehabilitering for ulike grupper.

Se særlig etter tilbud som er egnet for

  • mennesker som er rammet av hjerneslag
  • mennsker med multippel sklerose
  • mennesker som har brukket lårhalsen

Hvorfor tror du Ola kan tenke seg å arbeide med rehabilitering?

Læringsressurser

Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenter