Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenesterChevronRight
  5. Planlegging av kostholdChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Planlegging av kosthold

I hjemmesykepleien er det mange brukere som trenger veiledning og hjelp for å få dekket sine ernæringsbehov. Line skal sammen med de ansatte lage forslag til en plan for noen av pasientene. Oppgave:

Hva vil du legge vekt på når du skal planlegge kostholdet for:

  • en mann på 78 år: Han er muslim, er tydelig underernært og har sykdommen KOLS. Han er lite i fysisk aktivitet.
  • ei dame som er 77 år: Hun sitter sjelden i ro. På grunn av sykdommen demens vandrer hun mye.
  • en mann på 60 år som er alvorlig syk på grunn av kreft: Han sitter for det meste i en stol på dagtid.
  • ei dame på 66 år som har Parkinsons sykdom: Hun har problemer med å svelge og er ofte plaget med obstipasjon.
  • ei dame på 75 år: Hun er svært overvektig. Hun er lite i aktivitet og har veldig god matlyst.

Forklar måltidsrytmen, hva kostholdet bør inneholde og eventuelt hvordan man bør legge måltidene til rette. Begrunn valgene dine.

Presenter og diskuter deretter i klassen.

Læringsressurser

Helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester