Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Rina har feber

Sigrid har dagvakt i dag. Under den muntlige rapporten om morgenen blir det opplyst at Rina har feber. Det er flere sannsynlige årsaker til at hun har feber. Sigrid får tildelt flere oppgaver som må gjøres for å finne forklaring på feberen.

Situasjonsbeskrivelse

Tenk deg at du er Sigrid, som er helsefagarbeider.

Gruppelederen ber Sigrid om å utføre følgende prosedyrer for å finne ut hvorfor Rina har feber:

  • ta en urinprøve og urinstix
  • observere operasjonssåret med tanke på sårinfeksjon
  • måle temperatur for å se på mulige endringer i løpet av dagen

For å kunne utføre disse observasjonene er det viktig at Sigrid og andre helsefagarbeidere har kompetanse, slik at observasjonene utføres med god faglig kvalitet for å sikre at resultatet blir mest mulig riktig.

Oppgave

Klassen trenger et praksisrom eller et annet tilrettelagt lokale. Del klassen i tre der elevene roterer og er innom tre ulike stasjoner.

  • Beskriv framgangsmåten til urinprøve og urinstix. Hva kan en slik prøve vise? Hvorfor er det viktig å ta disse prøvene riktig? Hvilke tiltak vil du iverksette ved utslag på en urinstix?
  • Lag en illustrasjon av ett operasjonssår som er infisert, og ett som ikke er infisert. Beskriv det du har tegnet på det infiserte såret. Hva vil du rapportere videre?
  • Rina har som følge av lårhalsbruddet ønske om at temperaturen ikke skal måles rektalt. Hva er alternativet? Mål temperaturer på hverandre dersom dere har utstyr tilgjengelig på skolen for dette.

Læringsressurser

Helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester