Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Arbeid på skylleromChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Arbeid på skyllerom

Kunnskap om rutiner på skyllerom er nødvendig for alle som jobber med pleie av pasienter. Faglig bevissthet om hvorfor disse rutinene er nødvendige, er avgjørende for å sikre kvaliteten på arbeidet med smittevern.

Klare rutiner på skyllerom er viktig for å hindre smitte. At alle følger rutinene og ivaretar god hygiene, er spesielt nødvendig på et slikt sted.

Oppsøk et sykehjem i ditt nærområde sammen med en medelev. Bruk gjerne et sted dere har hatt praksis.

Finn ut hvordan en som er ny på sykehjemmet kan gjøre seg kjent med rutinene for arbeid på skyllerom. Hva går rutinene ut på? Lag en plakat som viser hva du mener er viktig å vite for alle som har arbeidsoppgaver på skyllerommet.

Heng opp plakaten i klasserommet og sammenlign med plakatene til de andre i klassen. Begrunn de punktene dere har tatt med, ut ifra fagkunnskap om smitte.

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem