Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Informasjon om mage- og tarminfeksjon til pårørendeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Informasjon om mage- og tarminfeksjon til pårørende

Det blir rapportert fra nattevakten at flere av beboerne har vært kvalme og har hatt diare om natten. Det er mistanke om mage- og tarminfeksjon. Også to av beboerne som Ola skal ha ansvaret for i dag, har blitt syke.

Ola, som er helsefagarbeiderelev og er på sykehjemmet i yrkesfaglig fordypning, skjønner at han nå får bruk for sin kunnskap om hygiene og smittekjeden.

Ola vet at det i løpet av formiddagen kommer pårørende på besøk. Avdelingslederen ber Ola og hans veileder om å informere pårørende om smittefaren og hvilke hensyn de må ta for å hindre at de eller andre blir smittet.

  • Gå sammen to og to og lag et notat der dere skriver ned den informasjonen pårørende bør få.
  • Hvilke hensyn er det viktig å ta?

Dersom du trenger å repetere det du lærte om smittekjeden på Vg1, kan du finne den i lenkesamlingen.

Utdrag fra nattrapporten:
Flere beboer har vært syke i natt. De klager over magesmerter og diare. Brukeren på rom 203 har i tillegg kastet opp.

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem