Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Ola tar urinprøveChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ola tar urinprøve

Anna klager over svie ved vannlating. Det blir bestemt at det skal tas en urinprøve for å sjekke om hun kan ha en urinveisinfeksjon. I første omgang tas det en urinstix. Oppgave:

Planlegg og gjennomfør prosedyren ved urinprøvetaking. Ta utgangspunkt i spørsmålene:

  • Hvorfor tas urinstix? Begrunn svaret.
  • Hvilket utstyr trenger du for å ta denne prøven?
  • Hvilken informasjon gir du til pasienten?
  • Beskriv framgangsmåten.

Du kan be om å få gjennomføre urinprøvetaking i praksis under veiledning eller på skolen.

På skolen kan du kan bruke urin eller vann tilsatt glukosepulver eventuelt en dråpe blod.

Skriv en logg eller et refleksjonsnotat etter arbeidet.

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem