Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Frokost på Bringebærtrøa bo- og helsetunChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Frokost på Bringebærtrøa bo- og helsetun

De ansatte vet at de har en ansvarsfull oppgave når de skal lage mat og stelle i stand måltider til beboerne.

Ett av de overordnede målene ved sykehjemmet er at pasientene skal få tilfredstilt sine grunnleggende behov for energi og næring samtidig som måltidene skal fremme trivsel og helse.

Ved Bringebærtrøa bo- og helsetun møter du blant annet pasientene Asbjørg, Olga og Borghild. De er mennesker som har forskjellige behov. De ansatte må derfor ta hensyn til dette når de planlegger måltidet.

Løs denne oppgaven i grupper.

Du finner opplysninger om Asbjørg, Olga og Borghild i lenkjesamlinga.

Oppgave

  • Planlegg og gjennomfør et rollespill av et måltid for Asbjørg, Olga og Borghild. Fokuser på de overordnede målene som er nevnt ovenfor.
  • Presenter rollespillet for medelever.

Ta notater når de andre gruppene presenterer sine løsninger på oppgaven, og gi respons etter hver presentasjon.

Skriv en evaluering – individuelt eller gruppevis – av eget arbeid.

  • Hva var bra ved planlegging og gjennomføring?
  • Hva var mindre bra, og hva vil dere eventuelt gjøre annerledes neste gang?

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem