Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
 5. Kari forebygger smitteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kari forebygger smitte

Et godt arbeidsmiljø er viktig for de ansatte på sykehjemmet. Når det oppstår smittsom sykdom på avdelingen der Kari jobber, må forholdene legges til rette slik at de ansatte kan utføre sin jobb med minst mulig risiko for selv å bli smittet.

For å unngå at Kari skal bli syk selv, må hun beskytte seg mot smitte. På avdelingen skal det være utarbeidet prosedyrer for hvordan de ansatte skal forholde seg.

 • Besøk en avdeling på et sykehjem og finn ut hvilke tiltak som brukes for å beskytte de ansatte ved utbrudd av smittsomme sykdommer.
 • Diskuter hva Kari kan gjøre for å beskytte seg selv.

For å sikre de ansattes liv og helse skal arbeidsgiver blant annet sørge for:

 • hensiktsmessige lokaler
 • tilgang på hjelpemidler og verneutstyr
 • prosedyrer for utførelse av risikofylt arbeid
 • opplæring av de ansatte

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem